A A A A+
Ogłoszenie Data publikacji ogłoszenia Termin składania ofert Specyfikacja Warunków Zamówienia Odpowiedzi na pytania Zawiadomienia o kwocie na sfinansowanie zamówienia Protokoły z otwarcia ofert Odwołania Zawiadomienie o wyborze oferty
Świadczenie usługi dozorowania i ochrony obiektu Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu przy ul. 29 Listopada 12
Ogłoszenie o zamówieniu
01.12.2022 12.12.2022 SWZ
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Protokół z otwarcia ofert (pdf)
Protokół z otwarcia ofert (doc)
Protokół z otwarcia ofert - korekta (pdf)
Protokół z otwarcia ofert - korekta (doc)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (doc)
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty pdf
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty doc
Informacja o ponownym wyborze oferty pdf
Informacja o ponownym wyborze oferty doc
Usługa sprzątania i utrzymania w czystości budynku oraz posesji Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia
23.11.2022 06.12.2022 SWZ
Modyfikacja treści SWZ (pdf)
Modyfikacja treści SWZ (docx)
Wyjaśnienia treści SWZ
Zawiadomienie o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (doc)
Świadczenie usługi dozorowania i ochrony siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22e
Ogłoszenie o zamówieniu
16.11.2022 25.11.2022 SWZ
Modyfikacja treści SWZ .docx
Modyfikacja treści SWZ .pdf
Załącznik 5 - ujednolicony wzór umowy po zmianach
Wyjaśnienia treści .pdf
Wyjaśnienia treści .docx
Wyjaśnienia treści SWZ 2 .docx
Wyjaśnienia treści SWZ 2 .pdf
Wyjaśnienia treści SWZ 3 .docx
Wyjaśnienia treści SWZ 3 .pdf
Zawiadomienie o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Protokół z otwarcia ofert (pdf)
Protokół z otwarcia ofert (docx)
Protokół z otwarcia ofert (korekta)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (doc)
informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (docx)
Dostawa energii elektrycznej dla nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu przy ul. 29 Listopada 12
Ogłoszenie
14.10.2022 14.11.2022 SWZ
20221018 zmiana treści SWZ.pdf
20221018 zmiana treści SWZ.docx
Wyjaśnienia treści SIWZ doc
Wyjaśnienia treści SIWZ pdf
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Zawiadomienie o uniewaważnieniu postępowania (docx)
Zawiadomienie o uniewaważnieniu postępowania (pdf)
Usługa dezynfekcji materiałów archiwalnych metodą anoskcji
Ogłoszenie
19.09.2022 27.09.2022 SIWZ
Zawiadomienie o wyjaśnieniu treści SWZ pdf
Zawiadomienie o wyjaśnieniu treści SWZ doc
Załącznik do wyjaśnień treści SWZ
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .docx
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf
Usługa przeprowadzki mienia, zasobu archiwalnego, zbiorów bibliotecznych oraz dokumentacji do nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie
zmiana ogłoszenia
11.07.2022 25.07.2022 SWZ
Modyfikacja SWZ
Modyfikacja SWZ 2
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty .docx
Informacja o wyborze oferty .pdf
Dostawa energii elektrycznej dla siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E
Ogłoszenie
29.04.2022 01.06.2022 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Zmiana treści SIWZ
Wyjaśnienia treści SWZ 20220516
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Protokół otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - docx
Postępowanie w trybie art. 275 pkt 1 Pzp o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usługi dozorowania i ochrony siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E"
Ogłoszenie
26.11.2021 03.12.2021 SWZ
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .docx
Postępowanie w trybie art. 275 pkt 1 Pzp o udzielenie zamówienia na „Dostawę bezpośrednio do wskazanych oddziałów Archiwum Narodowego w Krakowie materiałów ochronnych służących do zabezpieczenia zasobu o jakości archiwalnej (atestowanej)”
Ogłoszenie
29.09.2021 06.10.2021 SWZ
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia
Protokół z otwarcia ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf
Wybór najkorzystniejszej oferty .docx
Postępowanie w trybie art. 275 pkt 1 Pzp o udzielenie zamówienia na „Zmianę układu sterowania oświetleniem ogólnym w budynku Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E – instalacje 230V AC oraz instalacja BMS"
Ogłoszenie
22.09.2021 06.10.2021 SWZ
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty doc
Postępowanie w trybie art. 275 pkt 1 Pzp o udzielenie zamówienia na „Dostawę bezpośrednio do wskazanych oddziałów Archiwum Narodowego w Krakowie materiałów ochronnych służących do zabezpieczenia zasobu o jakości archiwalnej (atestowanej)”
Ogłoszenie
03.09.2021 21.09.2021 SWZ
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania. doc
Informacja i unieważnieniu postępowania. pdf
Postępowanie w trybie art. 275 pkt 1 Pzp o udzielenie zamówienia na „Wykonanie robót budowlanych w budynku Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E w celu zabezpieczenia wejścia do auli na poziomie -1 przed zalaniem wodą"
Ogłoszenie
02.09.2021 20.09.2021 SWZ
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, pdf
Postępowanie w trybie art. 275 pkt 1 Pzp o udzielenie zamówienia na „Dostawę bezpośrednio do wskazanych oddziałów Archiwum Narodowego w Krakowie materiałów ochronnych służących do zabezpieczenia zasobu o jakości archiwalnej (atestowanej)”
Ogłoszenie
25.08.2021 01.09.2021 SWZ
Zawiadomienie o kwocie przenaczonej na sfinansowanie zamówienia
Protokół z otwarcia ofert .docx
Protokół z otwarcia ofert .pdf
Unieważnienie postępowania .pdf
Unieważnienie postępowania .docx
Wykonanie robót budowlanych w budynku Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E
Ogłoszenie
20.08.2021 03.09.2021 SIWZ
Załącznik nr 9 - OPZ
Zawiadomienie o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Protokół z otwarcia ofert .pdf
Protokół z otwarcia ofert .docx
Protokół z otwarcia ofert - sprostowanie .pdf
Protokół z otwarcia ofert - sprostowanie .docx
Ogłoszenie o wyborze Wykonawców .pdf
Ogłoszenie o wyborze Wykonawców .docx
Postępowanie w trybie art. 275 pkt 1 Pzp o udzielenie zamówienia na usługę sprzątania i utrzymania w czystości budynku oraz posesji Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie PDF
26.07.2021 05.08.2021 Specyfikacja warunków zamówienia
Modyfikacja treści SWZ .pdf
Modyfikacja treści SWZ .docx
Zał 1 - wzór umowy - AKTUALNY
Wyjaśnienia treści SWZ .pdf
Wyjaśnienia treści SWZ .docx
Zawiadomienie o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Protokół z otwarcia ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf
Wybór najkorzystniejszej oferty .docx
Zakup energii elektrycznej dla siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22e
Ogłoszenie PDF
26.04.2021 05.05.2021 Specyfikacja Warunków zamówienia PDF
Specyfikacja warunków zamówienia DOCX
Identyfikator postępowania
Wyjaśnienia treści SWZ .docx
Wyjaśnienia treści SWZ .pdf
Zawiadomienie o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Protokół z otwarcia ofert .pdf
Protokół z otwarcia ofert .docx
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .docx
Przetarg nieograniczony na dostawę skanerów dla Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie PDF (wysłane do Dziennika Urzędowego UE 09.04.2021 r.)
14.04.2021 20.05.2021 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia treści SWZ .docx
Wyjaśnienia treści SWZ .pdf
Wyjaśnienia treści SWZ 2 .docx
Zawiadomienie o kwocie na sfinansowanie zamówienia (wersja doc, j. polski, 230 kb)
Protokół otwarcia ofert (wersja pdf, j. polski, 57 kb)
Protokół otwarcia ofert (wersja doc, j. polski, 230 kb)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .docx
Przetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie i uruchomienie infrastruktury IT dla tworzonego Zapasowego Repozytorium Cyfrowego na potrzeby archiwów państwowych
Ogłoszenie PDF (wysłane do Dziennika Urzędowego UE 29.03.2021 r.)
Sprostowanie ogłoszenia 1 PDF
Sprostowanie ogłoszenia 2 DOCX
Sprostowanie ogłoszenia 3 PDF
02.04.2021 27.05.2021 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia
2. Modyfikacja SWZ 1 .pdf 1
3. Modyfikacja SWZ 1 .docx
4. Modyfikacja formularza ofertowego 1 NIEAKTUALNA
5. Załącznik nr 1 (OPZ) - ujednolicony po zmianach NIEAKTUALNY
6. Załącznik nr 2 (wzór umowy) - ujednolicony po zmianach AKTUALNY
7. Modyfikacja SWZ 2 .docx
8. Specyfikacja Warunków Zamówienia - ujednolicona po zmianach NIEAKTUALNA
9. Załącznik nr 3 (formularz ofertowy) - ujednolicony po zmianach NIEAKTUALNY
10. Modyfikacja SWZ 3 .docx
11. Załącznik nr 1 (OPZ) - ujednolicony po zmianach AKTUALNY
12. Załącznik nr 3 (formularz ofertowy) - ujednolicony po zmianach NIEAKTUALNY
13. Modyfikacja SWZ 4 .docx
14. Specyfikacja Warunków Zamówienia - ujednolicona po zmianach AKTUALNA
15. Załącznik nr 3 (formularz ofertowy) - ujednolicony po zmianach AKTUALNY
16. Modyfikacja SWZ 5 .docx
17. Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - AKTUALNY
Wyjaśnienia treści SWZ 2021-04-27
Wyjaśnienia treści SWZ 2021-05-05
Wyjaśnienia treści SWZ 2021-05-06
Wyjaśnienia treści SWZ 2021-05-19
Wyjaśnienia treści SWZ 2021-05-21
Wyjaśnienia treści SWZ 2021-05-26
Zawiadomienie o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Protokół z otwarcia ofert .pdf
Informacja o wyborze oferty .pdf
Informacja o wyborze oferty .docx
Postępowanie w trybie art. 275 pkt 2 Pzp o udzielenie zamówienia na „Dostawę bezpośrednio do wskazanych oddziałów Archiwum Narodowego w Krakowie materiałów ochronnych służących do zabezpieczenia zasobu o jakości archiwalnej (atestowanej)”
Ogłoszenie PDF
Zmiana ogłoszenia PDF
22.03.2021 31.03.2021 SWZ
Modyfikacja SWZ DOC
Modyfikacja SWZ PDF
Zawiadomienie o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Protokół otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji budowy nowego budynku siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie – Oddział w Nowym Sączu, wraz z budową budynku techniczno-gospodarczego, zagospodarowaniem terenu, budowy przyłączy wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, budową zjazdu publicznego na działkę
Ogłoszenie PDF
Sprostowanie ogłoszenia
25.12.2020 05.02.2021 SIWZ
Załącznik nr 11 (Dokumentacja projektowa oraz STWiORB) link do pobrania powyżej nad tabelą
Aktualna dokumentacja projektowa oraz STWiORB - link do pobrania powyżej nad tabelą
Modyfikacja treści SIWZ PDF
Modyfikacja treści SIWZ DOC
Modyfikacja treści SIWZ 2 PDF
Modyfikacja treści SIWZ 2 DOC
Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej - nieaktualny
Załącznik nr 1 do umowy
Załącznik nr 1 (ujednolicony wzór umowy) - nieaktualny
Modyfikacja treści SIWZ 3 PDF
Modyfikacja treści SIWZ 3 DOC
Załącznik nr 1 (ujednolicony wzór umowy) - aktualny
Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej - aktualny
Modyfikacja treści SIWZ 4 PDF
Modyfikacja treści SIWZ 4 DOC
Zmiana formularza ofertowego - Modyfikacja treści SIWZ 4 DOC
Modyfikacja treści SIWZ 5 DOC
Wyjaśnienia treści SIWZ PDF
Wyjaśnienia treści SIWZ DOC
załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 55
załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 60
załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 147
Wyjaśnienia treści SIWZ 2 PDF
Wyjaśnienia treści SIWZ 2 DOC
Protokół otwarcia ofert PDF
Informacja o wyborze PDF
Informacja o wyborze DOCX
Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji budowy nowego budynku siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie – Oddział w Nowym Sączu, wraz z budową budynku techniczno-gospodarczego, zagospodarowaniem terenu, budowy przyłączy wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, budową zjazdu publicznego na działkę.
Ogłoszenie PDF
21.12.2020 26.01.2021 SIWZ
Dokumentacja projektowa ANK w Nowym Sączu, link do pobrania powyżej nad tabelą
Wyjaśnienia treści SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ 2
Protokół otwarcia ofert doc
Protokół otwarcia ofert pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DOC
Przetarg nieograniczony na Usługę przeprowadzki zasobu archiwalnego ze Spytkowic do nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie PDF
21.12.2020 21.01.2021 SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ
Protokół otwarcia ofert PDF
Protokół otwarcia ofert DOC
Protokół otwarcia ofert - uzupełnienie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DOC
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
OGŁOSZENIE z dnia 30.11. 2020 r. o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Świadczenie usługi dozorowania i ochrony siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22e
Ogłoszenie (Word)
Ogłoszenie
30.11.2020 07.12.2020 Odpowiedzi na pytania
Protokół otwarcia ofert PDF
Protokół otwarcia ofert DOc
Informacja o zawarciu umowy
Obsługa prawną w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie wyposażenia Zapasowego Repozytorium Cyfrowego Archiwów Państwowych.
Ogłoszenie PDF
Ogłoszenie DOC
16.11.2020 23.11.2020 Instrukcja dla wykonawców PDF
Instrukcja dla wykonawców DOC
Zał. 1
Zał. 2
Zał. 2a
Zał. 3
Zał. 4
Zał. 5
Zał. 6
Zał. 7
Zał. 8
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o zawarciu umowy
Postępowanie na usługi społeczne na obsługę prawną w zakresie działań związanych z prowadzeniem inwestycji: Budowa nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu.
Ogłoszenie PDF
Ogłoszenie DOC
03.11.2020 10.11.2020 Instrukcja dla wykonawców PDF
Instrukcja dla wykonawców DOC
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

Protokół
Zawiadomienie o zawarciu umowy
Postępowanie na usługi społeczne na obsługę prawną w zakresie działań związanych z prowadzeniem inwestycji: Budowa nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
Ogłoszenie PDF
Ogłoszenie DOC
26.10.2020 30.10.2020 Instrukcja dla wykonawców PDF
Instrukcja dla wykonawców DOC
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 1
Informacja o unieważnieniu postępowania
Usługa sprzątania i utrzymania w czystości budynku oraz posesji Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie
Zmiana Ogłoszenia
31.08.2020 08.09.2020 SiWZ PDF
SIWZ doc
zał. 1
zał. 2
zał. 3
zał. 3a
zał. 4

zał. 5
zał. 5a
zał. 6
zał. 7-9
zał. 10
Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ -Formularz ofertowy po zmianach
Wyjaśnienia treści SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ 2
Protokół otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Usługa przeprowadzki mienia do nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie
17.08.2020 27.08.2020 SIWZ doc
SIWZ pdf
zał. 1
zał. 2
zał. 3
zał. 3a
zał. 4
zał. 5
zał. 5a
zał. 5b
zał. 6
zał.7-9
zał. 10
OPZ zał. 1
OPZ zał. 2
OPZ zał. 2a
OPZ zał. 3
OPZ zał. 3a
Protokół
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa sprzętu AGD i innego sprzętu elektrycznego oraz wyposażenia sekretariatu i pomieszczeń socjalnych do siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia
10.08.2020 21.08.2020 SIWZ
załączniki do SIWZ 1-10
załącznik do SIWZ 11
Odpowiedzi na pytania
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przetarg nieograniczony na Usługę przeprowadzki zasobu archiwalnego do nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie
24.07.2020 26.08.2020 SIWZ
SIWZ (Word)
Załącznik nr 10 do SIWZ - OPZ
Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ 2
Zalącznik nr 6 do SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ
Protokół
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wyposażenie informatyczne nowo wybudowanej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E
Ogłoszenie
Sprostowanie ogłoszenia
08.07.2020 25.08.2020 SIWZ PDF
SIWZ DOC
zał. 1A
zał. 1B
zał. 1C
zał. 2
zał. 3
zał. 4
zał. 5
zał. 6
zał. 7 -9
zał. 10A
zał. 10B
zał. 10C
Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ 2
Modyfikacja SIWZ 3
Modyfikacja SIWZ 4
Modyfikacja SIWZ 5
Modyfikacja SIWZ 5 - załącznik-nr-2-formularz-ofertowy poprawiony
Zawiadomienie o wyjaśnieniu treści SIWZ
Wyjaśnienie treści SIWZ - 2
Wyjaśnienia treści SIWZ -3
Protokół

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 1 i 3)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 2)
Postępowanie na usługi społeczne na obsługę prawną w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzkę materiałów archiwalnych oraz wyposażenia budynków do nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie.
Ogłoszenie
15.05.2020 20.05.2020 Instrukcja dla wykonawców
Zawiadomienie

Świadczenie usługi dozorowania i ochrony nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22e. Zamówienie na usługi społeczne
Ogłoszenie na Świadczenie usługi dozorowania i ochrony nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22e. Zamówienie na usługi społeczne
PDF Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
14.05.2020 20.05.2020 Odpowiedzi na pytania 1
Odpowiedzi na pytania 2
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o zawarciu umowy
Dostawa wyposażenia siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie
05.05.2020 05.06.2020 SIWZ
SIWZ załączniki
Klucz publiczny
Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ, Załącznik nr 1C umowa 3
Modyfikacja SIWZ, Załącznik nr 1E umowa 5
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania - 2
Odpowiedzi na pytania - 3
Protokół z otwarcia ofert
Protokół z otwarcia ofert - 2
Protokół z otwarcia ofert uzupełnienie
Wybór najkorzystniejszej oferty cz. 1, 3, 4, 6
Wybór najkorzystniejszej oferty cz. 5

Zakup energii elektrycznej dla Nowej Siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22e
Ogłoszenie
28.04.2020 08.05.2020 SIWZ
SIWZ (Word)
Modyfikacja SIWZ
SIWZ wersja ujednolicona
Odpowiedzi na pytania
Protokół z otwarcia ofert w dniu 8 maja 2020 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty
Przetarg nieograniczony na Wykonanie, dostawę, rozmieszczenie i montaż regałów na materiały archiwalne w magazynach siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie
Sprostowanie ogłoszenia
Sprostowanie ogłoszenia 2
Sprostowanie ogłoszenia 3
14.01.2020 09.03.2020 SIWZ
Klucz Publiczny
Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ 2

Informacja o planowanej zmianie treści ogłoszenia
Wyjaśnienia treści SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ (Word)
Wyjaśnienia treści SIWZ 2
Wyjaśnienia treści SIWZ 3
Wyjaśnienie treści SIWZ 4
Wyjaśnienie treści SIWZ 5
Protokół z dnia 9 marca 2020 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zamówieniu na obsługę prawną w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie
30.10.2019 08.11.2019 Instrukcja dla wykonawców
Instrukcja dla wykonawców (Word)
Informacja o udzieleniu zamówienia
Dostawa bezpośrednio do wskazanych oddziałów Archiwum Narodowego w Krakowie materiałów ochronnych służących do zabezpieczenia zasobu o jakości archiwalnej (atestowanej)
Ogłoszenie
29.10.2019 06.11.2019 Modyfikacja SIWZ
SIWZ
SIWZ (Word)
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkoczystniejszej oferty - część I
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. „Budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu”, działka nr 1/23 obręb 96 Nowy Sącz, wraz z infrastrukturą drogową, techniczną, instalacjami, zagospodarowaniem terenu oraz pierwszym wyposażeniem
Ogłoszenie
29.10.2019 29.11.2019 SIWZ
SIWZ (Word)
Załączniki do SIWZ
Klucz publiczny
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wniesieniu odwołania
Odwołanie Biuro Architekt Kaczmarczyk
Wyrok KIO 158/20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa i montaż mebli do sali audiowizualnej
Ogłoszenie
Sprostowanie ogłoszenia
02.10.2019 29.10.2019 Modyfikacja SIWZ 2
Modyfikacja SIWZ
SIWZ
OPZ
Załącznik nr 1 do OPZ
Załącznik nr 2 do OPZ
Załącznik nr 3 do OPZ
Załącznik nr 4 do OPZ
Załącznik nr 5 do OPZ
Załącznik nr 6 do OPZ
Załącznik nr 7 do OPZ
Odpowiedzi na pytania 1
Odpowiedzi na pytania 2
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zamówieniu (zamówienia na usługi społeczne i inne szczegółowe usługi)
Zamówienie na Obsługę prawną w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na wykonanie, dostawę i montaż foteli oraz mównicy i stołu prezydialnego do sali audiowizualnej w nowej siedzibie Archiwum
31.07.2019 07.08.2019 Instrukcja dla wykonawców
Informacja o udzieleniu zamówienia
Zamówienie na Obsługę prawną w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu. Tryb: zamówienie publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
Ogłoszenie
Regulamin
24.05.2019 31.05.2019 instrukcja
załączniki 1-6
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia