A A A A+

Zgodnie z Regulaminem i cennikiem usług świadczonych w Archiwum Narodowym w Krakowie, wprowadzonym zarządzeniem nr 26 z dnia 6 września  2023 r.:

  1. Zasób archiwalny Archiwum dostępny jest do ponownego wykorzystywania w rozumieniu ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446).
  2. Wykorzystywanie archiwaliów możliwe jest nieodpłatnie, bez ograniczeń celu i sposobu ich wykorzystania, z zastrzeżeniem ust. 3–4.
  3. Ponowne wykorzystanie zasobu Archiwum podlega ograniczeniu ze względu na ustawowe przesłanki wymienione w szczególności w art. 6 ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz z art. 16b ust. 1 i 2 ustawy archiwalnej.
  4. Warunkiem wykorzystania reprodukcji archiwaliów pochodzących z zasobu Archi­wum jest zamieszczenie w opisie prezentowanych reprodukcji informacji o miejscu przechowywania oryginału oraz jego sygnatury według wzoru: „Archiwum Narodowe w Krakowie, nazwa zespołu archiwalnego, sygn. …”.

Regulamin i cennik świadczonych usług[/pdf]