A A A A+

Zgodnie z Regulaminem i cennikiem usług świadczonych w Archiwum Narodowym w Krakowie, wprowadzonym zarządzeniem nr 10 z dnia 10 maja 2018 r., zasób archiwalny Archiwum dostępny jest do ponownego wykorzystywania w rozumieniu ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352, ze zm.). Wykorzystywanie archiwaliów możliwe jest nieodpłatnie, bez ograniczeń celu i sposobu ich wykorzystania, z poniższymi zastrzeżeniami:

-ponowne wykorzystanie zasobu Archiwum podlega ograniczeniu ze względu na ustawowe przesłanki wymienione w szczególności w art. 6 ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016, poz. 352, ze zm.) oraz z art. 16b ust. 1 i 2 ustawy archiwalnej.

– warunkiem wykorzystania reprodukcji archiwaliów pochodzących z zasobu Archiwum jest zamieszczenie w opisie prezentowanych reprodukcji informacji o miejscu przechowywania oryginału oraz jego sygnatury według wzoru: „Archiwum Narodowe w Krakowie, nazwa zespołu archiwalnego, sygn. …”.

Regulamin i cennik świadczonych usług