A A A A+

Deklaracja dostępności Archiwum Narodowego w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Archiwum Narodowego w Krakowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury,
 • brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te zostaną zmienione lub wyłączone przed 23 września 2020 roku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Lilianna Pochwalska.
 • E-mail: lpochwalska@ank.gov.pl
 • Telefon: 12 422 40 94, w.13

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Adres: ul. Rakowiecka 2D
  02-517 Warszawa
 • E-mail: ndap@archiwa.gov.pl
 • Telefon: (22) 565-46-00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Archiwum Narodowe w Krakowie posiada 5 oddziałów położonych na terenie Krakowa oraz 3 oddziały zamiejscowe w Bochni, Nowym Sączu i Tarnowie oraz w Ekspozyturach w Nowym Targu i Spytkowicach. Aktualne budynki nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kraków, ul. Sienna 16 – czytelnia Oddziału III ANK

Główna siedziba Archiwum Narodowego w Krakowie mieści się przy ul. Siennej 16, 10 minut spacerem od Dworca Głównego, 2 minuty do Rynku Głównego

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej oddalony jest ok. 100 m przy Poczcie Głównej (przystanek Poczta Główna – linie tramwajowe: 1, 3, 8, 18, 24, 52)

Budynek zlokalizowany jest w strefie ograniczonego wjazdu i parkowania. Dla pojazdów bez ważnych identyfikatorów wydawanych przez Urząd Miasta Krakowa – parkowanie w okolicy budynku jest niemożliwe. Najbliższe płatne miejsca parkingowe: Hotel Wyspiański (ul. Westerplatte 15), Dworzec Główny

Przy ul. Siennej 16 mieszczą się: dyrekcja, punkt informacyjny i dziennik podawczy, Oddział III – akt miasta Krakowa, samorządu terytorialnego, wyznaniowych, szkół i organizacji społecznych, Oddział VII ds. administracyjnych, Dział finansowo-księgowy

Zamek Królewski na Wawelu – czytelnia Oddziału I ANK 

25 minut spacerem od Dworca Głównego, 15 minut do Rynku Głównego

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej oddalony jest ok. 700 m przy ul. Józefa Dietla (przystanek Stradom – linie tramwajowe 18, 22, 52, 71)

Budynek zlokalizowany jest w strefie ograniczonego wjazdu i parkowania. Wjazd na wzgórze wawelskie tylko za specjalnym pozwoleniem Dyrekcji Zamku Królewskiego na Wawelu. Najbliższe płatne miejsca parkingowe: ul. Bernardyńska, ul. Straszewskiego, Plac na Groblach (parking podziemny)

W Zamku (wejście z dziedzińca arkadowego) mieści się: Oddział I – akt staropolskich grodzkich i ziemskich, archiwów rodów i rodzin, kolekcji i zbiorów

Kraków, ul Grodzka 52 -czytelnia Oddziału II ANK

15 minut spacerem od Dworca Głównego, 5 minut do Rynku Głównego

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej oddalony jest ok. 150 m przy Placu Wszystkich Świętych (przystanek Plac Wszystkich Świętych – linie tramwajowe: 1, 8, 13, 18, 70)

Budynek zlokalizowany jest w strefie ograniczonego wjazdu i parkowania. Dla pojazdów bez ważnych identyfikatorów wydawanych przez Urząd Miasta Krakowa – parkowanie w okolicy budynku jest niemożliwe. Najbliższe płatne miejsca parkingowe: Plac na Groblach (parking podziemny),  ul. Bernardyńska

Przy ul. Grodzkiej 52 mieszczą się: Oddział II – akt administracji państwowej ogólnej i specjalnej, sądownictwa z XIX i XX w. oraz Oddział VI – nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym

Kraków, ul. Orzeszkowej 7 – czytelnia Oddziału IV ANK

45 minut spacerem od Dworca Głównego, 30 minut do Rynku Głównego

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej oddalony jest ok. 50 m przy ul. Józefa Dietla (przystanek Orzeszkowej – linie tramwajowe 18, 22, 52, 71)

Budynek zlokalizowany w płatnej strefie parkowania (konieczność wykupienia biletu parkingowego)

Przy ul. Orzeszkowej 7 mieści się: Oddział IV – akt najnowszych wytworzonych po 1945 r. oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w.

Kraków, ul. Lubicz 25 B – czytelnia Oddziału V ANK

15 minut spacerem od Dworca Głównego, 25 minut do Rynku Głównego

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej oddalony jest ok. 100 m przy ul. Lubicz (przystanek Lubicz – linie tramwajowe: 2, 4, 14, 20, 52, 70; linie autobusowe: 124, 152, 424)

Budynek zlokalizowany w płatnej strefie parkowania (konieczność wykupienia biletu parkingowego). Najbliższe płatne parkingi: Instytut Nafty i Gazu (ul. Lubicz 25), Dworzec Główny

Przy ul. Lubicz 25 B mieszczą się: Oddział V – materiałów kartograficznych i dokumentacji technicznej oraz Oddział VIII – konserwacji i zabezpieczania zasobu archiwalnego

Oddział w Bochni, ul. Konstytucji 3-go Maja 3

Siedziba Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Bochni mieści się przy ul. Konstytucji 3-go Maja 3, 15 minut spacerem od Dworca PKP, 10 minut spacerem od przystanku BUS przy Pl. Pułaskiego

Najbliższy przystanek komunikacji zbiorowej (bus: Dziewin – Kraków, Kraków  – Dziewin)
100 m od budynku przy Plantach

Na parkingu wewnętrznym przy budynku możliwość  skorzystania z miejsca parkingowego (liczba ograniczona)  lub 100 m od budynku przy Plantach znajduje się płatny parking

Oddział w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 54

Siedziba Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu mieści się przy ul. Jagiellońskiej 54, 5 minut spacerem od dworca PKS, 2 minuty do Plant, 15 minut do Rynku Głównego

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej usytuowany jest na Al. Wolności obok dworca PKS i Miejskiego Domu Kultury i Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Nowym Sączu (linie autobusowe: 2, 3, 5, 7, 9, 11,12, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 37, 48)

Budynek zlokalizowany w strefie płatnego parkowania (ul. Jagielońska, Aleja Wolności)

Oddział w Tarnowie, ul. Chemiczna 16

Siedziba Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Tarnowie mieści się przy ul. Chemicznej 16 (dzielnica Mościce), 10 minut spacerem od Dworca PKP stacji Tarnów-Mościce, znajdującego się przy tej samej ulicy. Budynek sąsiaduje z Zespołem Szkół Sportowych i Kościołem NMP Królowej Polski

Dojazd z centrum Tarnowa autobusami komunikacji miejskiej. Najbliższy przystanek znajduje się przy ulicy Chemicznej i oddalony jest ok. 100 m (linia 14). Zajezdnia autobusowa w Mościcach przy Zakładach Azotowych w odległości ok. 800 m (linie 0, 1, 9, 14)

Bezpośrednio przy budynku znajdują się ogólnie dostępne miejsca parkingowe. Kolejny duży parking w odległości 100 m

Ekspozytura w Nowym Targu, Osiedle na Skarpie 11/9

Siedziba Archiwum Narodowego w Krakowie Ekspozytura w Nowym Targu mieści się na Osiedlu Na Skarpie 11/9, 30 minut spacerem od dworca autobusowego

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej oddalony jest ok. 250 m przy ul. Ludźmierskiej (linie autobusowe 0, 1, 2, 5, 10). Możliwy dojazd busami jadącymi w kierunku Jabłonki i Czarnego Dunajca

Budynek zlokalizowany jest w strefie osiedla mieszkaniowego z dostępnością wjazdu i bezpłatnego parkowania. Możliwość parkowania na terenie  ogrodzonego terenu wokół budynku szkolnego, w którym mieści się Ekspozytura – po wcześniejszym uzgodnieniu planowanego przyjazdu

Ekspozytura w Spytkowicach, ul. Zamkowa 48

Siedziba Archiwum Narodowego w Krakowie Ekspozytury w Spytkowicach mieści  się przy ul. Zamkowej 48, (pałac w przeszłości należący do rodziny Potockich), 5 minut spacerem od Rynku w Spytkowicach (w kierunku na Miejsce – Przewóz [przewóz promowy przez Wisłę])

Najbliższy przystanek komunikacji zbiorowej (bus) zlokalizowany jest w Rynku [kierunek Kraków, Zator i Wadowice]

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku Archiwum istnieje możliwość bezpłatnego parkowania
Mapy dojazdu do poszczególnych lokalizacji znajdują się pod linkiem:

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona Archiwum Narodowego w Krakowie posiada następujące ułatwienia:

 • Wersja kontrastowa (czarne tło, białe litery),
 • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • Mapa strony,
 • Możliwość zmiany języka strony na angielski,
 • Możliwość używania standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, projektory (mobile-friendly).

Archiwum Narodowe w Krakowie dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej https://ank.gov.pl/ była na poziomie WCAG 2.1.