A A A A+

Archiwum w liczbach rok 2018

 

       Liczba zespołów i zbiorów archiwalnych                                                                                                 5540

       Liczba metrów bieżących przechowywanej dokumentacji                                                                  25669,60

         Liczba  jednostek archiwalnych                                                                                                                1742095

       Liczba zdigitalizowanych stron materiałów archiwalnych                                                                  254121

      Liczba przeprowadzonych kwerend archiwalnych w 2018 r.                                                             4417

      Liczba osób korzystających z materiałów archiwalnych w czytelniach w 2018 r.                          2944

         Liczba udostępnionych w czytelniach jednostek archiwalnych w 2018 r.                                      61558

        Liczba odwiedzin w czytelniach w 2018 r.                                                                                             7417

      Liczba pokazów i lekcji archiwalnych w 2018 r.                                                                                   106

      Liczba przygotowanych wystaw tradycyjnych i wirtualnych  w 2018 r.                                              24

      Wydane publikacje                                                                                                                                       6

        Liczba nadzorowanych archiwów zakładowych w 2018 r.                                                                  654

        Liczba przeprowadzonych kontroli i ekspertyz archiwalnych w 2018 r.                                          247

        Liczba uzgodnionych w 2018 r. przepisów kancelaryjno-archiwalnych lub zmian do nich          601

        Liczba wydanych zgód na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej w 2018 r.                           1642