A A A A+

Archiwum w liczbach rok 2020

 

       Liczba zespołów i zbiorów archiwalnych                                                                                               5635

      Liczba metrów bieżących przechowywanej dokumentacji                                                                 26121

         Liczba  jednostek archiwalnych                                                                                                            1824836

      Liczba zdigitalizowanych stron materiałów archiwalnych                                                                  191 362

     Liczba przeprowadzonych kwerend archiwalnych w 2020 r.                                                            3919

     Liczba osób korzystających z materiałów archiwalnych w czytelniach w 2020 r.                      804

        Liczba udostępnionych w czytelniach jednostek archiwalnych w 2020 r.                                    11195

       Liczba odwiedzin w czytelniach w 2020 r.                                                                                            2092

     Liczba prowadzonych stron internetowych i portali                                                                          5

     Liczba przygotowanych wystaw tradycyjnych i wirtualnych  w 2020 r.                                             14

      Wydane publikacje                                                                                                                                       5

Liczba nadzorowanych archiwów zakładowych w 2020 r.                                                                   667

Liczba przeprowadzonych kontroli i ekspertyz archiwalnych w 2020 r.                                    52 

Liczba uzgodnionych w 2020  r. przepisów kancelaryjno-archiwalnych lub zmian do nich             491 

Liczba wydanych zgód na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej w 2020 r.                                             1709