A A A A+

W czytelniach Archiwum Narodowego w Krakowie dopuszczalne jest kopiowanie udostępnianych materiałów archiwalnych własnym sprzętem. Kopiowanie takie musi się odbywać w sposób bezpieczny dla materiałów archiwalnych (np. bez dodatkowego naświetlania czy dociskania) oraz tak, by nie utrudniać pracy innym czytelnikom (np. bez montażu dodatkowych urządzeń – statywów przenośnych).  W wyjątkowych wypadkach Archiwum może nie wyrazić zgody na fotografowanie własnym sprzętem archiwaliów (np. prawa własności utworu, zawartość dokumentów).

Archiwum Narodowe w Krakowie wykonuje również zlecenia na kopiowanie materiałów archiwalnych. Dla zlecenia takiego niezbędne jest dokładne wskazanie jakie dokumenty mają być kopiowane – z podaniem pełnej sygnatury jednostki archiwalnej i strony/zakresu stron (lub w przypadku np. ksiąg stanu cywilnego – numeru zapisu). Brak takiej informacji może spowodować, że zlecenie nie zostanie przyjęte do realizacji lub zostanie naliczona dodatkowa opłata za wyszukiwanie informacji.

Archiwum wykonuje w ramach zleceń kopie cyfrowe oraz kserokopie.  Ze względów konserwatorskich obiekty wytworzone przed 1900 r. nie są kserowane, dopuszczamy jedynie możliwość wykonania kopi cyfrowych tych archiwaliów. W wyjątkowych przypadkach Archiwum może odmówić realizacji zlecenia na kopiowanie materiałów archiwalnych. W przypadku, gdy Archiwum posiada kopię cyfrową danej jednostki/obiektu, za jej udostępnienie nie są pobierane opłaty związane z wykonaniem kopii. Dodatkowe opłaty pobierane są na pokrycie kosztów przesyłki np. kserokopii czy nośników (płyt CD, DVD). Wszelkie indywidualne wymagania (np. wyższa rozdzielczość, kopiowanie fragmentu dokumentu) co do wykonania kopi, należy uzgodnić z pracownikiem przyjmującym zlecenie. Kopiowanie naszych zbiorów bibliotecznych odbywa się na podobnych zasadach jak zbiorów archiwalnych, z zastrzeżeniem ochrony praw autorskich twórców.

 

Uwaga z dniem 25 września 2023 r.  wchodzi w życie nowy Regulamin i cennik świadczonych usług oraz Instrukcja w sprawie trybu postępowania przy realizacji  zamówień składanych w Archiwum Narodowym w Krakowie

Regulamin i cennik usług archiwalnych świadczonych w Archiwum Narodowym w Krakowie

 

Instrukcja w sprawie trybu postępowania przy realizacji zamówień

 

Formularz zamówienia