A A A A+

Administratorem danych jest Archiwum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 30-960) przy ul. Siennej 16. Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska*, adresu e-mail*, nr telefonu* zbierane są przez Archiwum wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie i do ewentualnej przyszłej korespondencji. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom w rozumieniu ogólnego rozporządzenia RODO. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, możliwość modyfikacji a także usuwania. Podają je Państwo dobrowolnie, niemniej bez ich podania Archiwum nie będzie mogło prowadzić z Państwem korespondencji.

W celu usunięcia swoich danych z bazy Archiwum należy wysłać wniosek na adres Archiwum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 30-960 przy ul. Siennej 16, e-mail: sekretariat@ank.gov.pl. W innych celach prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Archiwum – tel. 12 422 40 94 w 29, e-mail: iod@ank.gov.pl;

Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w na stronie internetowej Archiwum (http://www.ank.gov.pl/ochrona-danych-osobowych).

    Prześlij mi kopię

    Polityka ochrony danych osobowych Archiwum Narodowego w Krakowie