A A A A+

Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej platformy e-PUAP możliwe jest złożenie dokumentów w formie elektronicznej, poprzez dokładne wypełnienie odpowiedniego e-formularza (np. “Pismo ogólne do podmiotu publicznego”). Dane z wypełnionego e-formularza po jego podpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego e-PUAP zostaną przesłane do Archiwum. Każdy dokument elektroniczny zostanie opatrzony urzędowym potwierdzeniem odbioru, które w formie elektronicznej zostanie przekazane do interesanta na jego skrzynkę kontaktową uprzednio założoną na platformie e-PUAP.

Aby złożyć dokument za pośrednictwem ePUAP, proponujemy skorzystać z formularza “Pismo ogólne do podmiotu publicznego” (należy wcześniej zalogować się do platformy ePUAP)

Adres skrzynki podawczej ANK (dla systemów EZD):

/apkrakow/skrytka
/apkrakow/SkrytkaESP

 

Link do elektronicznej skrzynki podawczej Archiwum na platformie ePUAP.

Uwaga: W celu złożenia pisma do Archiwum za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest uprzednie założenie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP (pomoc dostępna na platformie ePUAP).

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z dnia 29 września 2011 r.) Archiwum akceptuje formaty:

 • .doc
 • .docx
 • .ods
 • .odt
 • .pdf
 • .rtf
 • .svg
 • .txt
 • .xls
 • .xlsx
 • .xml

Przy danych zawierających informację graficzną przyjmowane będą formaty danych: .jpg, .gif, .png, .tiff, a dla danych skompresowanych: .zip, .rar.

Dodatkowe informacje:

 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego dokumentu utworzonego za pomocą formularza nie może przekroczyć 3 MB.
 • Dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane.