A A A A+

Jeśli nie mają Państwo możliwości odwiedzić naszych czytelni, istnieje możliwość zlecenia Archiwum przeprowadzenia poszukiwań na interesujący Państwa temat (z wyjątkiem badań naukowych – do tego celu nie wykonujemy odpłatnych kwerend, zamiast tego zapraszamy do prowadzenia osobiście poszukiwań).

Na podstawie przekazanych przez Państwa danych, Archiwum szacuje czas poszukiwań. Jeżeli zamkną się one w 30 minutach, zostaną przeprowadzone bez opłat. Jeżeli szacowany czas realizacji kwerendy przekracza pół godziny, Archiwum poda wycenę czasu pracy nad Państwa kwerendą.  Koszt półgodzinnych poszukiwań wynosi 40 zł, szczegółowe informacje można znaleźć w Regulaminie i cenniku usług Archiwum, dostępnym w dziale  Cennik i numery kont.. Czas wykonania kwerendy jest zależny od stopnia jej skomplikowania i zakresu.

Wyjątkiem są kwerendy w sprawach emerytalno-rentowych oraz dotyczące represji ze strony władz hitlerowskich i komunistycznych (np. potwierdzenia pobytów w więzieniach, obozach pracy, obozach koncentracyjnych, robotach przymusowych), rekompensat lub odszkodowań za mienie wywłaszczone. Sprawy te załatwiane są nieodpłatnie.

W celu właściwego przeprowadzenia kwerendy będą nam potrzebne jak najdokładniejsze informacje o przedmiocie Państwa poszukiwań. Aby ułatwić sformułowanie zapytania, które Państwo do nas skierują, przygotowaliśmy formularze wniosków, w których podpowiadamy, jakie informacje są dla nas istotne. W zależności od tego jakich danych Państwo poszukują, można skorzystać z formularza dotyczącego poszukiwań na temat osobynieruchomości lub uniwersalnego formularza, jeżeli Państwa poszukiwania nie mieszczą się w wymienionych. Wszystkie one są dostępne w dziale  Formularze.