A A A A+

Jeśli nie mają Państwo możliwości odwiedzić naszych czytelni, istnieje możliwość zlecenia Archiwum przeprowadzenia poszukiwań na interesujący Państwa temat (z wyjątkiem badań naukowych – do tego celu nie wykonujemy odpłatnych kwerend, zamiast tego zapraszamy do prowadzenia osobiście poszukiwań).

Na podstawie przekazanych przez Państwa danych, Archiwum szacuje czas poszukiwań. Jeżeli zamkną się one w 30 minutach, zostaną przeprowadzone bez opłat. Jeżeli szacowany czas realizacji kwerendy przekracza pół godziny, Archiwum poda wycenę czasu pracy nad Państwa kwerendą.  Koszt półgodzinnych poszukiwań wynosi od 20 do 30 zł, szczegółowe informacje można znaleźć w Regulaminie i cenniku usług Archiwum, dostępnym w dziale  Cennik i numery kont. Czas wykonania kwerendy jest zależny od stopnia jej skomplikowania i zakresu.

Wyjątkiem są kwerendy w sprawach emerytalno-rentowych oraz dotyczące represji ze strony władz hitlerowskich i komunistycznych (np. potwierdzenia pobytów w więzieniach, obozach pracy, obozach koncentracyjnych, robotach przymusowych), rekompensat lub odszkodowań za mienie wywłaszczone. Sprawy te załatwiane są nieodpłatnie.

W celu właściwego przeprowadzenia kwerendy będą nam potrzebne jak najdokładniejsze informacje o przedmiocie Państwa poszukiwań. Aby ułatwić sformułowanie zapytania, które Państwo do nas skierują, przygotowaliśmy formularze wniosków, w których podpowiadamy, jakie informacje są dla nas istotne. W zależności od tego jakich danych Państwo poszukują, można skorzystać z formularza dotyczącego poszukiwań na temat osobynieruchomości lub uniwersalnego formularza, jeżeli Państwa poszukiwania nie mieszczą się w wymienionych. Wszystkie one są dostępne w dziale  Formularze.