A A A A+
Materiały archiwalne przechowywane w archiwach państwowych w Polsce są wypożyczane do celów wystawienniczych na zasadach określonych w zarządzeniu Nr 15 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wypożyczania materiałów archiwalnych do celów wystawienniczych (ze zm.).

Zgodnie z zapisami powołanego zarządzenia, warunkiem wypożyczenia materiałów archiwalnych z zasobu archiwum państwowego na wystawę organizowaną na terenie Polski, jest w szczególności:

  • skierowanie do archiwum wniosku o wypożyczenie – nie później niż 3 miesiące przed terminem ekspozycji (lub 6 miesięcy – w przypadku dużej ilości materiałów archiwalnych lub materiałów wymagających zaawansowanych zabiegów konserwatorskich) wraz z informacją na temat warunków wystawienniczych i konserwatorskich w przewidywanym miejscu wystawy,
  • uzyskanie od archiwum pozytywnej oceny stanu zachowania i możliwości ekspozycji materiałów archiwalnych w warunkach i czasie proponowanym przez organizatora wystawy,
  • zapewnienie przez organizatora wystawy transportu wypożyczanych materiałów archiwalnych wraz z ochroną,
  • zapewnienie przez organizatora wystawy ubezpieczenia materiałów archiwalnych na czas ich transportu i ekspozycji,
  • uzgodnienie przez obie strony sposobu ekspozycji materiałów archiwalnych,
  • pokrycie przez organizatora wystawy kosztów materiałowych przygotowania konserwatorskiego obiektów do ekspozycji i przewozu (kartonu na podkładki ekspozycyjne itp.),
  • podpisanie umowy wypożyczenia (nie później niż w terminie 14 dni przed terminem transportu materiałów archiwalnych; projekt umowy sporządza Archiwum).