A A A A+

Poniżej publikowane są ogłoszenia przetargów zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Ogłoszenie Data publikacji ogłoszenia Termin składania ofert SIWZ Odpowiedzi na pytania Protokoły z otwarcia ofert Odwołania Zawiadomienie o wyborze oferty
Obsługa prawną w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie wyposażenia Zapasowego Repozytorium Cyfrowego Archiwów Państwowych.
Ogłoszenie PDF
Ogłoszenie DOC
16.11.2020 23.11.2020 Instrukcja dla wykonawców PDF
Instrukcja dla wykonawców DOC
Zał. 1
Zał. 2
Zał. 2a
Zał. 3
Zał. 4
Zał. 5
Zał. 6
Zał. 7
Zał. 8
Protokół z otwarcia ofert
Postępowanie na usługi społeczne na obsługę prawną w zakresie działań związanych z prowadzeniem inwestycji: Budowa nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu.
Ogłoszenie PDF
Ogłoszenie DOC
03.11.2020 10.11.2020 Instrukcja dla wykonawców PDF
Instrukcja dla wykonawców DOC
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

Protokół
Zawiadomienie o zawarciu umowy
Postępowanie na usługi społeczne na obsługę prawną w zakresie działań związanych z prowadzeniem inwestycji: Budowa nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
Ogłoszenie PDF
Ogłoszenie DOC
26.10.2020 30.10.2020 Instrukcja dla wykonawców PDF
Instrukcja dla wykonawców DOC
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 1
Informacja o unieważnieniu postępowania
Usługa sprzątania i utrzymania w czystości budynku oraz posesji Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie
Zmiana Ogłoszenia
31.08.2020 08.09.2020 SiWZ PDF
SIWZ doc
zał. 1
zał. 2
zał. 3
zał. 3a
zał. 4

zał. 5
zał. 5a
zał. 6
zał. 7-9
zał. 10
Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ -Formularz ofertowy po zmianach
Wyjaśnienia treści SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ 2
Protokół otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Usługa przeprowadzki mienia do nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie
17.08.2020 27.08.2020 SIWZ doc
SIWZ pdf
zał. 1
zał. 2
zał. 3
zał. 3a
zał. 4
zał. 5
zał. 5a
zał. 5b
zał. 6
zał.7-9
zał. 10
OPZ zał. 1
OPZ zał. 2
OPZ zał. 2a
OPZ zał. 3
OPZ zał. 3a
Protokół
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa sprzętu AGD i innego sprzętu elektrycznego oraz wyposażenia sekretariatu i pomieszczeń socjalnych do siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia
10.08.2020 21.08.2020 SIWZ
załączniki do SIWZ 1-10
załącznik do SIWZ 11
Odpowiedzi na pytania
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przetarg nieograniczony na Usługę przeprowadzki zasobu archiwalnego do nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie
24.07.2020 26.08.2020 SIWZ
SIWZ (Word)
Załącznik nr 10 do SIWZ - OPZ
Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ 2
Zalącznik nr 6 do SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ
Protokół
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wyposażenie informatyczne nowo wybudowanej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E
Ogłoszenie
Sprostowanie ogłoszenia
08.07.2020 25.08.2020 SIWZ PDF
SIWZ DOC
zał. 1A
zał. 1B
zał. 1C
zał. 2
zał. 3
zał. 4
zał. 5
zał. 6
zał. 7 -9
zał. 10A
zał. 10B
zał. 10C
Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ 2
Modyfikacja SIWZ 3
Modyfikacja SIWZ 4
Modyfikacja SIWZ 5
Modyfikacja SIWZ 5 - załącznik-nr-2-formularz-ofertowy poprawiony
Zawiadomienie o wyjaśnieniu treści SIWZ
Wyjaśnienie treści SIWZ - 2
Wyjaśnienia treści SIWZ -3
Protokół

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 1 i 3)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 2)
Postępowanie na usługi społeczne na obsługę prawną w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzkę materiałów archiwalnych oraz wyposażenia budynków do nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie.
Ogłoszenie
15.05.2020 20.05.2020 Instrukcja dla wykonawców
Zawiadomienie

Świadczenie usługi dozorowania i ochrony nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22e. Zamówienie na usługi społeczne
Ogłoszenie na Świadczenie usługi dozorowania i ochrony nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22e. Zamówienie na usługi społeczne
PDF Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
14.05.2020 20.05.2020 Odpowiedzi na pytania 1
Odpowiedzi na pytania 2
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o zawarciu umowy
Dostawa wyposażenia siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie
05.05.2020 05.06.2020 SIWZ
SIWZ załączniki
Klucz publiczny
Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ, Załącznik nr 1C umowa 3
Modyfikacja SIWZ, Załącznik nr 1E umowa 5
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania - 2
Odpowiedzi na pytania - 3
Protokół z otwarcia ofert
Protokół z otwarcia ofert - 2
Protokół z otwarcia ofert uzupełnienie
Wybór najkorzystniejszej oferty cz. 1, 3, 4, 6
Wybór najkorzystniejszej oferty cz. 5

Zakup energii elektrycznej dla Nowej Siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22e
Ogłoszenie
28.04.2020 08.05.2020 SIWZ
SIWZ (Word)
Modyfikacja SIWZ
SIWZ wersja ujednolicona
Odpowiedzi na pytania
Protokół z otwarcia ofert w dniu 8 maja 2020 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty
Przetarg nieograniczony na Wykonanie, dostawę, rozmieszczenie i montaż regałów na materiały archiwalne w magazynach siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie
Sprostowanie ogłoszenia
Sprostowanie ogłoszenia 2
Sprostowanie ogłoszenia 3
14.01.2020 09.03.2020 SIWZ
Klucz Publiczny
Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ 2

Informacja o planowanej zmianie treści ogłoszenia
Wyjaśnienia treści SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ (Word)
Wyjaśnienia treści SIWZ 2
Wyjaśnienia treści SIWZ 3
Wyjaśnienie treści SIWZ 4
Wyjaśnienie treści SIWZ 5
Protokół z dnia 9 marca 2020 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zamówieniu na obsługę prawną w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie
30.10.2019 08.11.2019 Instrukcja dla wykonawców
Instrukcja dla wykonawców (Word)
Informacja o udzieleniu zamówienia
Dostawa bezpośrednio do wskazanych oddziałów Archiwum Narodowego w Krakowie materiałów ochronnych służących do zabezpieczenia zasobu o jakości archiwalnej (atestowanej)
Ogłoszenie
29.10.2019 06.11.2019 Modyfikacja SIWZ
SIWZ
SIWZ (Word)
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkoczystniejszej oferty - część I
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. „Budowa siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu”, działka nr 1/23 obręb 96 Nowy Sącz, wraz z infrastrukturą drogową, techniczną, instalacjami, zagospodarowaniem terenu oraz pierwszym wyposażeniem
Ogłoszenie
29.10.2019 29.11.2019 SIWZ
SIWZ (Word)
Załączniki do SIWZ
Klucz publiczny
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wniesieniu odwołania
Odwołanie Biuro Architekt Kaczmarczyk
Wyrok KIO 158/20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa i montaż mebli do sali audiowizualnej
Ogłoszenie
Sprostowanie ogłoszenia
02.10.2019 29.10.2019 Modyfikacja SIWZ 2
Modyfikacja SIWZ
SIWZ
OPZ
Załącznik nr 1 do OPZ
Załącznik nr 2 do OPZ
Załącznik nr 3 do OPZ
Załącznik nr 4 do OPZ
Załącznik nr 5 do OPZ
Załącznik nr 6 do OPZ
Załącznik nr 7 do OPZ
Odpowiedzi na pytania 1
Odpowiedzi na pytania 2
Protokół z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o zamówieniu (zamówienia na usługi społeczne i inne szczegółowe usługi)
Zamówienie na Obsługę prawną w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na wykonanie, dostawę i montaż foteli oraz mównicy i stołu prezydialnego do sali audiowizualnej w nowej siedzibie Archiwum
31.07.2019 07.08.2019 Instrukcja dla wykonawców
Informacja o udzieleniu zamówienia
Zamówienie na Obsługę prawną w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu. Tryb: zamówienie publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
Ogłoszenie
Regulamin
24.05.2019 31.05.2019 instrukcja
załączniki 1-6
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów ochronnych służących do zabezpieczenia zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie o jakości archiwalnej (atestowanej)
Ogłoszenie
18.10.2018 28.10.2018 SIWZ
Odpowiedzi na pytania 1
Protokół z otwarcia ofert w dniu 26.10.2018 r
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przetarg nieograniczony na Budowę nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie
Sprostowanie ogłoszenia 1
Sprostowanie ogłoszenia 2
Sprostowanie ogłoszenia 3
28.10.2016 04.01.2017 Sprostowanie treści SIWZ 03.01.2017
Ujednolicony SIWZ 15.12.2016
Wzór umowy wersja ujecnolicona 15.12.2016 r.
Modyfikacja SIWZ
SIWZ
SIWZ (Word)
Załączniki nr7-16 do SIWZ
Tabela elementów scalonych
Procedura rozstrzygania sporów
Wzór umowy
Załącznik nr 6 do SIWZ po zmianie 22.11.2016
Aktualizacja 22.11.2016 Dokumentacja techniczna
JEDZ w wersji edytowalnej
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów
Umowa Tauron
Polityka bezpieczeństwa
Aktualizacja 25.11.2016 Dokumentacja techniczna
Aktualizacja 15.12.2016
Modyfikacja SIWZ 22.12.2016
Odpowiedzi na pytania
Odopwiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania 3
Odpowiedzi na pytania 4
Protokół z otwarcia ofert w dniu 4 stycznia 2017 r.
Informacja o wniesieniu odwołania 1
Odwołanie firmy WARBUD
Informacja o wniesieniu odwołania 2
Odwołanie firmy SKANSKA
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla Inwestycji – budowy budynku Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie
Sprostowanie ogłoszenia 1
Sprostowanie ogłoszenia 2
Sprostowanie ogłoszenia 3
21.09.2016 04.11.2016 Pozwolenie MWKZ
SIWZ (ujednolicony)
SIWZ
Załączniki do SIWZ 3-8
Wzór umowy
Procedura rozstrzygania sporów
Opis przedmiotu zamówienia
Pozwolenie na budowę
ANK_PB_ ARCHITEKTURA _OPIS
Projekt budowlany
SIWZ ujednolicony po modyfikacji 2016_10_19
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ 2016_10_19
Protokół z otwarcia oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamówienie na świadczenie usług prawnych w zakresie działań związanych z prowadzaniem inwestycji „Budowa nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie"
Ogłoszenie
14.04.2016 22.04.2016 SIWZ
zał. nr 7 do SIWZ
Regulamin udzielania przez Archiwum Narodowego w Krakowie zamówień na usługi niepriorytetowe, których wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
W dniu 12 maja 2016 roku Archiwum Narodowe w Krakowie zawarło umowę na świadczenie usług prawnych w zakresie działań związanych z prowadzeniem inwestycji Budowa nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie z Kancelarią Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Sp.p. z siedzibą przy al. J.Ch. Szucha 8 w Warszawie (00-582).
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - użytkowej budynku, nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie
Ogłoszenie
17.10.2014 07.11.2014 Regulamin konkursu
cz. 1
cz. 2
cz. 3
Mapa do celów projektowych dwg
Wyjaśnienia treści regulaminu
Wyjaśnienia treści regulaminu i ogłoszenia
Wyjaśnienia treści regulaminu i ogłoszenia nr 2
Odpowiedzi na pytania: 1-12
Odpowiedzi na pytania: 13-30
Odpowiedzi na pytania: 31-43
Odpowiedzi na pytania: 44-52
Odpowiedzi na pytania: 53
Odpowiedzi na pytania: 54-60
Odpowiedzi na pytania: 61-66
Odpowiedzi na pytania: 67-69
Odpowiedzi na pytania: 70-71
Rakowicka gospodarka zielenią
Rakowicka inwentaryzacja (Ai)
Rakowicka inwentaryzacja zieleni
NOWE! Wyjaśnienia treści regulaminu i ogłoszenia
NOWE! - 2014-01-22 SARP ws do konkursu na Archiwa w Krakowie
- 2014_DN_21_1_26_1
- W006-15_Zastrzeżenia_SARP do Konkursu na Archiwum Narodowe w Krakowie - 2014_DN_21_1_26_2
- pismo izba Architektów 2015-01-26-173-W - Odpowiedź Izba Architektów 06.02.2015 r
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa materiałów do zabezpieczenia zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie.
Ogłoszenie
09.06.2014 17.06.2014 SIWZ
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie remontu elewacji, wymiana i remont stolarki okiennej i drzwiowej w elewacjach, zabezpieczenia partii przyziema budynku przed wilgocią, odwodnienia dziedzińca wewnętrznego wraz z wymianą terenu utwardzonego dziedzińca, wykonanie oświetlenia dziedzińca oraz dostawa i montaż podestu na dziedzińcu budynku ANK przy ul. Siennej 16 w Krakowie
Ogłoszenie
24.04.2014 09.05.2014 SIWZ
Zał. 1
Zał. 2-8
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 14.05.2014 r. oraz o dokonaniu powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty