DOKUMENTY
042.jpg
Manifest Komitetu Centralnego Narodowego
Warszawa, 22 I 1863
043.jpg
Manifest Komitetu Centralnego Narodowego
Warszawa, 22 I 1863
044.jpg
Odezwa Komitetu Centralnego
Warszawa, 7 II 1863
045.JPG
Odezwa generała Mariana Langiewicza "Do obywateli spod zaboru austriackiego"
046.JPG
Manifest Mariana Langiewicza skierowany do Narodu
047.jpg
Dekret dyktatora Mariana Langiewicza
048.jpg
Protest generała Ludwika Mierosławskiego
049.JPG
Protest generała Ludwika Mierosławskiego
050.JPG
Protest generała Ludwika Mierosławskiego
051.jpg
Odezwa Stefana Bobrowskiego
052.jpg
Odezwa Rządu Narodowego
053.jpg
Obligacja pożyczki narodowej
054.jpg
Odezwa naczelnego dowódcy sił zbrojnych województwa krakowskiego
055.jpg
Mianowanie Zygmunta Koskowskiego
056.jpg
Pismo zawiadamiające o śmierci porucznika Jana Tomkowicza
057.jpg
Klepsydra zawiadamiająca o śmierci Jana Tomkowicza
058.jpg
List podróżny oficera Kossy
059.jpg
Powstańczy list podróżny
060.jpg
Udzielenie urlopu porucznikowi piechoty Augustowi Leblon
061.jpg
Protokól przesłuchania Augusta Leblonde (Leblon)
062.jpg
Uchwała oskarżenia
063.jpg
List gończy
064.jpg
Księga zgonów parafii Igołomia
065.jpg
Księga zgonów parafii Igołomia
066.jpg
Kwit wypłaty

Insygnia

Grafiki