054.JPG
Odezwa naczelnego dowódcy sił zbrojnych województwa krakowskiego wzywająca do udziału w powstaniu
30 III 1863
Sąd Krajowy Karny w Krakowie, sygn. SKKKr 58