061.jpg
Protokól przesłuchania Augusta Leblonde (Leblon), ochotnika z Francji (s. 1)
11 I 1864
Sąd Krajowy Karny w Krakowie, sygn. SKKKr 125