045.JPG
Odezwa generała Mariana Langiewicza "Do obywateli spod zaboru austriackiego"
Pieskowa Skała, 3 III 1863
W odezwie generał zarzuca szlachcie brak patriotyzmu i opieszałość w niesieniu pomocy powstańcom.
Archiwum Siedliszowickie Załuskich, sygn. ASZ 39