047.jpg
Dekret dyktatora Mariana Langiewicza
o rozwiązaniu wszystkich dotychczas istniejących władz cywilnych i wojskowych oraz o organizacji władzy cywilnej Sosnówka, 12 III 1863
Spuścizna Adolfa Aleksandrowicza, sygn. 29/645/2