058.JPG
List podróżny oficera Kossy
dowódcy oddziału konnego, wydany przez władze powstańcze 8 VI 1863
Sąd Krajowy Karny w Krakowie, sygn. SKKKr 66