059.JPG
Powstańczy list podróżny
dla oficera i 3 żołnierzy eskorty 25 VIII 1863
Sąd Krajowy Karny w Krakowie, sygn. SKKKr 115