044.jpg
Odezwa Komitetu Centralnego
Warszawa, 7 II 1863
Komitet, jako Tymczasowy Rząd Narodowy wzywa Polaków w zaborze pruskim i austriackim do dostarczania powstańcom w Królestwie pieniędzy i broni, do werbowania ochotników oraz popierania sprawy polskiej za granicą.
Spuścizna Adolfa Aleksandrowicza, sygn. 29/645/2