042.jpg
Manifest Komitetu Centralnego Narodowego
Warszawa, 22 I 1863
Komitet, jako Tymczasowy Rząd Narodowy wzywa Naród do walki, ogłasza wolność i równość obywatelską oraz publikuje dwa dekrety zapowiadające uwłaszczenie chłopów.
Spuścizna Adolfa Aleksandrowicza, sygn. 29/645/2