055.jpg
Komisarz Rządowy woj. lubelskiego mianuje majora Zygmunta Koskowskiego naczelnikiem wojennym okręgu lubartowskiego
7 V 1863
Sąd Krajowy Karny w Krakowie, sygn. SKKKr 51