046.JPG
Manifest skierowany do Narodu przez mianowanego dyktatorem Mariana Langiewicza
Goszcza, 10 III 1863
Archiwum Siedliszowickie Załuskich, sygn. ASZ 39