052.jpg
Odezwa Rządu Narodowego wzywająca Naród
do dalszej walki, a ludy i rządy Europy do zerwania stosunków z Rosją
Warszawa, 31 VII 1863
Sąd Krajowy Karny w Krakowie, sygn. SKKKr 66