066.JPG
Kwit wypłaty dokonanej przez Sąd Krajowy w Krakowie za utrzymywanie koni zarekwirowanych powstańcom
16 IV 1863
Sąd Krajowy Karny w Krakowie, sygn. SKKKr 69