PRZED WYBUCHEM POWSTANIA
001.jpg
Katarzyna Sowińska
(1776-1860)
002.jpg
List Adama Rogowskiego do Karola Prochaski
003.jpg
Rękopis pieśni
Boże coś Polskę
004.jpg
Członkowie warszawskiej Delegacji Miejskiej do namiestnika Michaiła Gorczakowa
005.jpg
Ulotka zapraszająca na nabożeństwo w dniu 15 sierpnia 1861
006.jpg
Ulotka zapraszająca na nabożeństwo w dniu 15 października 1861
007.jpg
Ulotka zapraszająca na nabożeństwo w dniu 8 kwietnia 1862
008.jpg
Rekurs księdza Józefa Pawlewicza
009.jpg
Rekurs księdza Józefa Pawlewicza
010.jpg
Rekurs księdza Józefa Pawlewicza
011.jpg
Rekurs księdza Józefa Pawlewicza
012.jpg
W katedrze warszawskiej dnia 15 października 1861
013.jpg
Obwieszczenie policji krakowskiej
014.jpg
Aleksander Wielopolski (1803-1877)

Wprowadzenie

Fotografie powstańców