060.jpg
Udzielenie urlopu porucznikowi piechoty Augustowi Leblon
rannemu w bitwie pod Mełchowem (30 IX 1863) przez dowódcę oddziału majora Chmieleńskiego
Sąd Krajowy Karny w Krakowie, sygn. SKKKr 125