065.jpg
Księga zgonów parafii Igołomia (fragment)
Odnotowano w niej śmierć 21 powstańców, którzy zginęli w stoczonej 15 VIII 1863 r. bitwie pod Wąsowem i Czernichowem.
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Igołomii, sygn. USC Ig-53

"Działo się we Wsi Igołomii dnia szestnastego sierpnia tysiąc óśmset szcześćdziesiątego trzeciego roku, o godzinie trzeciej popoludniu w obecności świadków Wielmożnego Stanisława Machnickiego dzierżawcy wsi Tropiszowa lat pięćdziesiąt cztery i tam zamieszkałego i Wielmożnego Alexego Penotta dzierżawcy wsi Glewiec i tam zamieszkałego lat pięćdziesiąt trzy mających podpisany Urzędnik Stanu Cywilnego Parafii Igołomii udał się na miejsce pobojowiska celem przekonania się o śmierci poległych w boju w dniu wczorajszym na polach wsi Czernichowa i według tego jako znalazł następujący robi opis (…)"