050.JPG
Protest generała Ludwika Mierosławskiego i innych przeciw mianowaniu Mariana Langiewicza dyktatorem
L. Mierosławski powołany na dyktatora powstania, 25 I 1863 przybył na Kujawy, ale dwukrotnie pokonany, 21 II opuścił teren Królestwa Polskiego i wrócił do Francji. Jednak po ogłoszeniu dyktatury M. Langiewicza, około 11 III przyjechał z zagranicy do Krakowa.
11, 15 III 1863
Archiwum Siedliszowickie Załuskich, sygn. ASZ 39