053.jpg
Obligacja pożyczki narodowej ustanowionej przez Rząd Narodowy
15 XII 1863
Prace naukowe, literackie i pamiętniki, sygn. 29/667/98