051.jpg
Odezwa Stefana Bobrowskiego o ponownym przejęciu władzy przez Tymczasowy Rząd Narodowy
21 III 1863
Po aresztowaniu przez władze austriackie M. Langiewicza (19 III), władza wraca w ręce Tymczasowego Rządu Narodowego.
Spuścizna Adolfa Aleksandrowicza, sygn. 29/645/2