063.JPG
List gończy
wysłany przez władze austriackie za Edmundem Psarskim (lat 19) i Franciszkiem Bandrowskim (lat 24), sądzonym za posiadanie kilkuset egzemplarzy odezwy wzywającej do udziału w powstaniu
24 VII 1863
Sąd Krajowy Karny w Krakowie, sygn. SKKKr 58