A A A A+

Archiwum Narodowe w Krakowie podpisało porozumienia z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutem Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz  Wydziałem Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II, ws. stałej organizacji praktyk studenckich.
Studenci tych kierunków i uczelni są kierowani do oddziałów Archiwum w terminach ustalonych z uczelnianymi opiekunami praktyk.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyki prosimy o kontakt:
Edyta Lelek, specjalista ds. osobowych
tel.: 12 422-40-94, w. 25, e-mail: praktyki@archiwum.krakow.pl

Zasady organizacji praktyk studenckich, praktyk absolwenckich, wolontariatów i staży dla osób bezrobotnych w Archiwum Narodowym w Krakowie