A A A A+

Kalendarium wydarzeń

  • 07.05.2018 – decyzja Prezydenta Miasta Nowego Sącza (jako Starosty Grodzkiego) nr WGM.RGN.6844.1.5.2018.JBW o przekazaniu Archiwum w trwały zarząd działki nr 1/23 obręb 96 Nowy Sącz, położonej przy ul. 29 Listopada 12 w Nowym Sączu – z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie Oddziału w Nowym Sączu;
  • 01.06.2018 – przejęcie trwałego zarządu na nieruchomością przy ul. 29 Listopada 12 przez Archiwum Narodowe w Krakowie;
  • 19.01.2019 – decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr DF-I.311.5.2019 o przyznaniu środków na rozpoczęcie Inwestycji budowy nowej siedziby dla Archiwum Narodowego w Krakowie Oddziału w Nowym Sączu.
  • 24.02.2020 -podpisano umowę między Skarbem Państwa – Archiwum Narodowym w Krakowie a Pracowniami Konserwacji Zabytków „Arkona” Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji.

 

 

 

 

Partnerzy Archiwum w procesie Inwestycji:

Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. – obsługa prawna przetargu na wybór Projektanta nowej siedziby

Studio Architektoniczne Wojciech Kozub – twórca koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej i instalacyjnej nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu.

Pracownie Konserwacji Zabytków ARKONA Sp. z o.o. – Główny Projektant nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu.