A A A A+

Nowa siedziba Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu położona jest w dogodnej lokalizacji przy ul. 29 Listopada, na działce przekazanej na tę inwestycję w 2018 r. przez miasto Nowy Sącz.  Budynek Archiwum posiada dwie kondygnacje. Niższa to część ogólnodostępna oraz magazyny. Na piętrze znajdować się będą pomieszczenia biurowe i do pracy z aktami (m.in. pracownia digitalizacji) oraz magazyny. Przewidziana powierzchnia użytkowa części biurowej budynku to 642,65 m², zaś obszerne magazyny pozwolą na składowanie 9 432,00 mb materiałów archiwalnych. Źródło ciepła i chłodzenia, stanowić będą pompy gruntowe oraz pompy powietrzne, które razem z 21 sondami głębinowymi zapewnią ogrzewanie i chłodzenie. W magazynach archiwalnych dla ochrony przed pożarem zamontowany zostanie automatyczny system gaszenia mgłą wodną, dostosowany do tłumienia pożaru w pomieszczeniach z regałami archiwalnymi.  Elewację zaprojektowano jako fasadę wentylowaną. Zewnętrzną warstwą wykończeniową będą aluminiowe panele mocowane do systemowej podkonstrukcji metalowej. W nowej siedzibie, przechowywane będą  archiwalia z obszaru ziemi sądeckiej i podhalańskiej. Inwestycję sfinansowało Ministerstwo Kultury  i Dziedzictwa Narodowego.

Nowa siedziba Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu. Fot. Stanisław Jabłoński

22 czerwca 2023 r. przy ul. 29 Listopada 12 w Nowym Sączu odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby nowosądeckiego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie, jednego z najnowocześniejszych budynków archiwalnych w Polsce. Inwestycja została zrealizowana z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nowa siedziba Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu. Fot. Stanisław Jabłoński

Zobacz relację z uroczystości otwarcia nowej siedziby.

Informację o pracach budowalnych w latach 2018-2021

Podsumowanie postępów budowy nowej siedziby nowosądeckiego Oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie w 2021 r.

 

Wizualizacja nowej siedziby ANK w Nowym Sączu

bryła budynku nowej siedziby ANK w Nowym Sączu. Projekt Pracownie Konserwacji Zabytków „Arkona” Sp. z o.o.

bryła budynku nowej siedziby ANK w Nowym Sączu. Projekt Pracownie Konserwacji Zabytków „Arkona” Sp. z o.o.

Kolor elewacji budynku nie został jeszcze ostatecznie ustalony. Wizualizacja: PKZ „Arkona” Sp. z o.o.

 

Kalendarium wydarzeń

  • 07.05.2018 – decyzja Prezydenta Miasta Nowego Sącza (jako Starosty Grodzkiego) nr WGM.RGN.6844.1.5.2018.JBW o przekazaniu Archiwum w trwały zarząd działki nr 1/23 obręb 96 Nowy Sącz, położonej przy ul. 29 Listopada 12 w Nowym Sączu – z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie Oddziału w Nowym Sączu;
  • 01.06.2018 – przejęcie trwałego zarządu nad nieruchomością przy ul. 29 Listopada 12 przez Archiwum Narodowe w Krakowie;
  • 19.01.2019 – decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr DF-I.311.5.2019 o przyznaniu środków na rozpoczęcie Inwestycji budowy nowej siedziby dla Archiwum Narodowego w Krakowie Oddziału w Nowym Sączu.
  • 24.02.2020 -podpisano umowę między Skarbem Państwa – Archiwum Narodowym w Krakowie a Pracowniami Konserwacji Zabytków „Arkona” Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji.
  • 10.09.2020 – decyzja Prezydenta Miasta Nowego Sącza nr 419/2020 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę.

 

widok mapy z oznaczeniem lokalizacji

Partnerzy Archiwum w procesie Inwestycji:

Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. – obsługa prawna przetargu na wybór Projektanta nowej siedziby

Studio Architektoniczne Wojciech Kozub – twórca koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej i instalacyjnej nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu.

Pracownie Konserwacji Zabytków ARKONA Sp. z o.o. – Główny Projektant nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu.