A A A A+

    Fotografia portretowa dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie dr hab. Wojciecha Krawczuka prof. dr hab. WOJCIECH KRAWCZUK
Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie

     WYKSZTAŁCENIE:

      2003 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, habilitacja na podstawie książki ”Metrykanci   koronni. Rozwój registratury centralnej od XVI do XVIII wieku”.

     1994 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, obrona rozprawy doktorskiej.
„Organizacja i funkcjonowanie kancelarii koronnej za Zygmunta III Wazy”.

     1988 – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii, magister historii, specjalność archiwistyka.

     1986 – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Germańskiej, magister filologii szwedzkiej.

ZATRUDNIENIE:

1983 – Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, pomocnik muzealny.

Od 1986 do 1990 – Instytut Badań Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński.

Od 1990 – Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki, Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński.

Od 2008 –  kierownik Zakładu Archiwistyki, Dydaktyki i Metod Kwantytatywnych, Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński.

DODATKOWE INFORMACJE:

1996/1997 – praktykant w niemieckim Bundestagu.

1997/1998 – dyrektor Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

2006 – 2007 – członek zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Od 2008 – członek zespołu redakcyjnego „Studiów Historycznych”.

Od 2012 – członek zarządu Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Od 2012 –  członek rady redakcyjnej „Archeionu”.

2015 – ekspert Narodowego Centrum Nauki.


Fotografia portretowa zastępcy dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie dr Kamili Follprecht
dr KAMILA FOLLPRECHT

Zastępca Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie

WYKSZTAŁCENIE:2004 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (rozprawa „Struktura własności budynków i gruntów w Krakowie w 1. połowie XVII w. w świetle »rejestrów gospód« z lat 1632 i 1649”)

1992 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, magister historii – specjalność archiwistyczna
(praca „Inwentarz akt urzędów dominialnych w Suchej i w Ślemieniu z lat 1799-1855″)

 

ZATRUDNIENIE:

od stycznia 1993 – Archiwum (Państwowe) Narodowe w Krakowie (archiwista, starszy archiwista, kustosz) – pracownik Oddziału III Akt Miasta Krakowa; kierownik Samodzielnej Sekcji Ewidencji i Informacji Archiwalnej; kierownik Oddziału VII ewidencji i popularyzacji zasobu archiwalnego, samodzielne stanowisko ds. ewidencji zasobu archiwalnego, p.o. Zastępcy Dyrektora, Zastępca Dyrektora (od 8.VI.2015)

VIII-XII 1992 – Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu – pomocnik muzealny

DODATKOWE INFORMACJE

Od 2013 r. przewodnicząca Zespołu naukowego do opracowania wskazówek metodycznych dot. zasad opracowywania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych w NDAP;

od 2012 r. Redaktor Naczelny „Krakowskiego Rocznika Archiwalnego” wydawanego przez Archiwum (w latach 2006-2012 sekretarz)

od 2009 r. sekretarz Zespołu Zakupu Archiwaliów Archiwum Narodowego w Krakowie (od 2007 r. członek Zespołu)

od 2009 r. członek Zespołu do spraw rozmieszczenia zasobu archiwów państwowych w NDAP

od 2009 r. sekretarz Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (od 2005 r. członek Wydziału Towarzystwa)

od 2006 r. sekretarz Komisji Metodycznej Archiwum Narodowego w Krakowie (od 2001 r. członek Komisji)

2006/2007 – 2011/2012 Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego – konwersatorium „Funkcjonowanie archiwum z zasobem historycznym” dla studentów specjalności archiwistycznej

2001 – międzynarodowy techniczny staż archiwalny w Paryżu (Stage technique international d’archives) organizowany przez Dyrekcję Archiwów Francuskich