A A A A+

 

 • Formularz “Wniosek o udostępnienie informacji/akt dotyczących osoby”
Pobierz formularz w formacie DOC

 

 • Formularz “Wniosek o udostępnienie informacji/akt dotyczących nieruchomości”
Pobierz formularz w formacie DOC

 

 • Formularz “Wniosek o udostępnienie informacji/akt”
Pobierz formularz w formacie DOC

 

 • Formularz “Wniosek o wydanie zaświadczenia (np. o pracy/płacy)”
Pobierz formularz w formacie DOC

 

 • Formularz “Wniosek o sprowadzenie mikrofilmów”
  (do wniosku należy dołączyć wypełnione zamówienie na wypożyczenie materiałów archiwalnych, mikrofilmów lub innych reprodukcji (rewers) 
Pobierz formularz w formacie DOC

 

 • Formularz “Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego”
Pobierz formularz w formacie DOC

 

 • Formularz „Zobowiązanie użytkownika do ochrony informacji”
Pobierz formularz w formacie DOC

 

 • Formularz “Zamówienie materiałów archiwalnych w pracowni naukowej (rewers)”
Pobierz formularz w formacie PDF E- rewers

 

 • Formularz “Zamówienie wykonania reprodukcji z dokumentacji”
Pobierz formularz w formacie DOC