A A A A+

UWAGA! 

Na czas obowiązywania na obszarze Polski stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzono nowy regulamin czytelni. Przed planowaną wizytą zapraszamy do zapoznania się z regulaminem obowiązującym od 1 grudnia 2021 r.  

Uprzejmie informujemy, że w godzinach 11.45 – 12.15 przeprowadzana jest dezynfekcja czytelni, w związku z czym w tym czasie jest ona nieczynna.

Nowy regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 13 Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie

Przed wizytą w czytelni sprawdź komunikaty >> 


Archiwalia w formie akt luźnych udostępniane są wyłącznie po spaginowaniu (nadaniu numeracji stronom). W przypadku gdy zamówione archiwalia nie posiadają paginacji ich udostępnienie będzie możliwe w terminie ustalonym z osobą prowadzącą pracownię naukową (dotyczy także osób zamiejscowych).

Oddział I – Kraków

(akt staropolskich grodzkich i ziemskich, archiwów rodów i rodzin oraz kolekcji i zbiorów)

Czytelnia: ul. Rakowicka 22 E, 31-510 Kraków
Godziny otwarcia: pon.-pt., godziny 9.00-15.00


Oddział II – Kraków

(akt administracji państwowej ogólnej i specjalnej, sądownictwa z XIX i XX w.)

Czytelnia: ul. Rakowicka 22 E, 31-510 Kraków
Godziny otwarcia: pon.-pt., godziny 9.00-15.00


Oddział III – Kraków

(akt miasta Krakowa, samorządu terytorialnego, wyznaniowych, szkół i organizacji społecznych)

Czytelnia: ul. Rakowicka 22 E, 31-510 Kraków
Godziny otwarcia: pon.-pt., godziny 9.00-15.00


Oddział IV – Kraków

(akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w.)

Czytelnia: ul. Rakowicka 22 E, 31-510 Kraków
Godziny otwarcia: pon.-pt., godziny 9.00-15.00


Oddział V – Kraków

(materiałów kartograficznych i dokumentacji technicznej)

Czytelnia: ul. Rakowicka 22 E, 31-510 Kraków
Godziny otwarcia: pon.-pt., godziny 9.00-15.00


Oddział w Bochni – ul. Konstytucji 3 Maja 3

Czytelnia w związku z przygotowywaną przeprowadzką zasobu do Krakowa, została już zamknięta.
Godziny otwarcia: pon.-pt., godziny 9.00-15.00


Oddział w Nowym Sączu – ul. Jagiellońska 54

Czytelnia otwarta.
Godziny otwarcia: pon.-pt., godziny 9.00-15.00


Oddział w Tarnowie – ul. Chemiczna 16

Czytelnia otwarta.
Godziny otwarcia: pon.-pt., godziny 9.00-15.00


Ekspozytura w Spytkowicach – ul. Zamkowa 48

Czytelnia zamknięta. Trwa przeprowadzka zasobu.