A A A A+

UWAGA! 

Na czas obowiązywania na obszarze Polski stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzono nowy regulamin czytelni. Przed planowaną wizytą zapraszamy do zapoznania się z regulaminem obowiązującym od 8 czerwca 2020 r.  wprowadzonym Zarządzeniem nr 13 Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie.

Regulamin czytelni 

Przed wizytą w czytelni sprawdź komunikaty >> 


Archiwalia w formie akt luźnych udostępniane są wyłącznie po spaginowaniu (nadaniu numeracji stronom). W przypadku gdy zamówione archiwalia nie posiadają paginacji ich udostępnienie będzie możliwe w terminie ustalonym z osobą prowadzącą pracownię naukową (dotyczy także osób zamiejscowych).

Oddział I – Kraków, Zamek Wawel

(akt staropolskich grodzkich i ziemskich, archiwów rodów i rodzin oraz kolekcji i zbiorów)

 • pracownia naukowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.
 • realizacja zamówień: w godzinach 900-915, 11.00-11.15, 13.00-13.15; dla osób zamiejscowych pierwsza realizacja na bieżąco, pozostałe w godzinach realizacji.

Oddział II – Kraków, ul. Grodzka 52

(akt administracji państwowej ogólnej i specjalnej, sądownictwa z XIX i XX w.)

 • pracownia naukowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.
 • realizacja zamówień: przed godz. 9.00 (z dnia poprzedniego) i o godz. 12.00; dla osób zamiejscowych pierwsza realizacja na bieżąco, pozostałe w godzinach realizacji.

Oddział III – Kraków, ul. Sienna 16

(akt miasta Krakowa, samorządu terytorialnego, wyznaniowych, szkół i organizacji społecznych)

 • pracownia naukowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. (przerwa 11.30-11.45); dyżur popołudniowy od poniedziałku do czwartku w godzinach 16.00-19.00.  (w okresie lipiec-sierpień nie ma dyżuru popołudniowego)
 • realizacja zamówień: do godz. 9.30, 12.00-12.30 oraz 14.00-14.30 – dot. dyżuru popołudniowego (w godzinach 16.00-19.00 rewersy nie są realizowane); dla osób zamiejscowych pierwsza realizacja na bieżąco, pozostałe zamówienia w godzinach realizacji.

Oddział IV – Kraków, ul. E. Orzeszkowej 7

(akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w.)

 • pracownia naukowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 15.00 (przerwa 12.00.-12.15)
 • realizacja zamówień: przed godz. 9.00 (z dnia poprzedniego) i o godz. 12.00; dla osób zamiejscowych pierwsza realizacja na bieżąco, pozostałe w godzinach realizacji.

Oddział V – Kraków, ul. Lubicz 25b

(materiałów kartograficznych i dokumentacji technicznej)

 • pracownia naukowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. (przerwa 11.00-11.15)
 • realizacja zamówień: przed godz. 9.00 (z dnia poprzedniego), w ciągu dnia w miarę możliwości na bieżąco; dla osób zamiejscowych realizacja na bieżąco

Oddział w Bochni – ul. Konstytucji 3 Maja 3

 • pracownia naukowa czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00-15.00.
 • realizacja zamówień: na bieżąco

Oddział w Nowym Sączu – ul. Jagiellońska 54

 • pracownia naukowa czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00-15.00 (przerwa 11.30-11.45)
 • realizacja zamówień: 9:00 (z dnia poprzedniego) i o godz. 11.45; dla osób zamiejscowych w miarę możliwości realizacja na bieżąco

Oddział w Tarnowie – ul. Chemiczna 16

 • pracownia naukowa czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00-15.00
 • realizacja zamówień: na bieżąco

Ekspozytura w Spytkowicach – ul. Zamkowa 48

 • pracownia naukowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.
 • realizacja zamówień: na bieżąco