A A A A+

UWAGA! 

Przed planowaną wizytą zapraszamy do zapoznania się z regulaminem obowiązującym od 3 lipca 2023 r.  

Nowy regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 21 Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie

Przed wizytą w czytelni sprawdź komunikaty >> 


Archiwalia w formie akt luźnych udostępniane są wyłącznie po spaginowaniu (nadaniu numeracji stronom). W przypadku gdy zamówione archiwalia nie posiadają paginacji ich udostępnienie będzie możliwe w terminie ustalonym z osobą prowadzącą pracownię naukową (dotyczy także osób zamiejscowych).


Godziny otwarcia czytelni:


Archiwum Narodowe w Krakowie

Czytelnia: ul. Rakowicka 22 E, 31-510 Kraków

  • poniedziałek, wtorek, czwartek piątek: 8:30-15:00 (przerwa 11:30-12:00)
  • środa: 10:30-17:00 (przerwa 13:30-14:00)

Oddział w Nowym Sączu – ul. 29 Listopada 12

  • poniedziałek, wtorek, czwartek piątek: 8:30-15:00 (przerwa 11:30-12:00)
  • środa: 10:30-17:00 (przerwa 13:30-14:00)

Oddział w Tarnowie – ul. Chemiczna 16

  • poniedziałek, wtorek, czwartek piątek: 8:30-15:00 (przerwa 11:30-12:00)
  • środa: 10:30-17:00 (przerwa 13:30-14:00)