A A A A+

Archiwum Narodowe w Krakowie udostępnia przechowywane materiały archiwalne wyłącznie w czytelniach mieszczących się w siedzibach krakowskich oddziałów oraz w Spytkowicach koło Zatora. Informację o tym gdzie znajdują się akta danego zespołu znajdują się na stronie internetowej https://szukajwarchiwach.pl/29#tabInformacje  w opisie danego zespołu. W razie wątpliwości co do lokalizacji akt, przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Archiwum.  Archiwalia przechowywane przez nasze oddziały zamiejscowe są udostępniane w czytelniach tychże oddziałów lub w Spytkowicach.

Warunkiem korzystanie z zasobu Archiwum jest wypełnienie Zgłoszenia użytkownika zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie oraz zapoznanie się z Regulaminem korzystania z materiałów w czytelniach Archiwum Narodowego w Krakowie