A A A A+

Przed planowaną wizytą zapraszamy do zapoznania się Regulaminem czytelni obowiązującym od dnia 3 lipca 2023 r., wprowadzonym Zarządzeniem nr 21 Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2023 r. znowelizowanego Zarządzeniem nr 9 Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Narodowego w Krakowie.

 Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w czytelniach Archiwum Narodowego w Krakowie – tekst ujednolicony

 Archiwum Narodowe w Krakowie udostępnia przechowywane materiały archiwalne wyłącznie w czytelniach mieszczących się w siedzibach  oddziałów. Informację o tym gdzie znajdują się akta danego zespołu znajdują się na stronie internetowej www.szukajwarchiwach.gov.pl w opisie danego zespołu. W razie wątpliwości co do lokalizacji akt, przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Archiwum.  Archiwalia przechowywane przez nasze oddziały zamiejscowe są udostępniane w czytelniach tychże oddziałów.

Warunkiem korzystanie z zasobu Archiwum jest wypełnienie Zgłoszenia użytkownika zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie oraz zapoznanie się z Regulaminem korzystania z materiałów w czytelniach Archiwum Narodowego w Krakowie.