A A A A+

W pracowni konserwacji Archiwum Narodowego w Krakowie prowadzone są prace związane z realizacją kilkuletnich projektów konserwatorskich obejmujące kompleksowe zabezpieczenie wytypowanych zespołów archiwalnych. Projekty mają na celu przygotowanie materiałów archiwalnych do procesu opracowania, udostępniania, digitalizacji, reprografii, wypożyczenia na wystawy czasowe oraz do przygotowania do przechowywania w magazynie archiwalnym. W przypadku wybranych zespołów, realizacje konserwatorskie zakładają również przygotowanie materiałów archiwalnych do procesu relokacji do nowej siedziby Archiwum.

Realizowane projekty konserwatorskie:

1. Konserwacja zachowawcza zbioru rękopisów na pergaminie pochodzących z zespołu nr 657, Zbiór dokumentów pergaminowych [1105] 1155-1933, przechowywanych w Oddziale III Archiwum Narodowego w Krakowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Konserwacja zachowawcza materiałów architektonicznych pochodzących z zespołu nr 651, Spuścizna Profesora Adolfa Szyszko-Bohusza [1908-1947], przechowywanych z Oddziale V Archiwum Narodowego w Krakowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Konserwacja zachowawcza tłoków pieczętnych, pieczątek oraz klocków drukarskich z zespołu nr 1971, Materiały związane z działalnością Rządu Ukraińskiej republiki Ludowej w Tarnowie [1919-1922], przechowywanych w Oddziale IV Archiwum Narodowego w Krakowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Konserwacja ratunkowa materiałów archiwalnych pochodzących z zespołu nr 275, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Korpusu nr V w Krakowie (akta silnie zakwaszone) oraz z zespołu nr 696, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie [1950-1975] (akta nadpalone), przechowywanych w Oddziałach II i IV Archiwum Narodowego w Krakowie.

  •   Nadpalone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Zakwaszone