A A A A+

Beyond the Banks of the Vistula: Scientific …

Projekt badawczy i konserwatorski Beyond the Banks of the Vistula: Scientific Preservation of Paper-Based Cultural Heritage, realizowany w Pracowni Konserwacji Archiwum przez stypendystkę programu Fulbright Student Researcher Award.

Czytaj dalej

Audyt mikrobiologiczny zasobu archiwalnego

Audyt mikrobiologiczny zasobu archiwalnego Archiwum Narodowego w Krakowie. Ocena poziomu skażenia mikrobiologicznego materiałów archiwalnych oraz środowiska na potrzeby przygotowania zasobu archiwalnego do przeniesienia do nowej siedziby Archiwum.

Czytaj dalej

Projekt badań technologicznych

Projekt badań technologicznych, konserwacji zabezpieczającej oraz opracowania sposobu przechowywania i eksponowania dokumentu lokacyjnego miasta Krakowa.

Czytaj dalej