A A A A+
taśma filmowa

Projekt zabezpieczenia taśm filmowych

W Archiwum Narodowym w Krakowie realizowany jest projekt przygotowania zespołu taśm filmowych wytworzonych na podłożach z octanu celulozy do długoterminowego przechowywania. Taśmy filmowe poddano oględzinom, określono ich obecny stan zachowania oraz wykonano badanie na obecność syndromu […]

Czytaj dalej

Badania Figielków fotograficznych

  W Archiwum Narodowym w Krakowie trwają badania poświęcone Figielkom fotograficznym, obiektom nietypowym zarówno w kontekście sposobu wytworzenia, historii, jak i treści, które niosą. Figielki fotograficzne to niewielkie fotografie wytworzone na podłożu papierowym, przechowywane obecnie w […]

Czytaj dalej

Beyond the Banks of the Vistula: Scientific …

Projekt badawczy i konserwatorski Beyond the Banks of the Vistula: Scientific Preservation of Paper-Based Cultural Heritage, realizowany w Pracowni Konserwacji Archiwum przez stypendystkę programu Fulbright Student Researcher Award.

Czytaj dalej

Audyt mikrobiologiczny zasobu archiwalnego

Audyt mikrobiologiczny zasobu archiwalnego Archiwum Narodowego w Krakowie. Ocena poziomu skażenia mikrobiologicznego materiałów archiwalnych oraz środowiska na potrzeby przygotowania zasobu archiwalnego do przeniesienia do nowej siedziby Archiwum.

Czytaj dalej

Projekt badań technologicznych

Projekt badań technologicznych, konserwacji zabezpieczającej oraz opracowania sposobu przechowywania i eksponowania dokumentu lokacyjnego miasta Krakowa.

Czytaj dalej