A A A A+

Oddział Konserwacji i Zabezpieczania Zasobu Archiwalnego funkcjonuje w Archiwum Narodowym w Krakowie od 1994 roku. W 2023 r. zmienił nazwę na Oddział IV zabezpieczania zasobu archiwalnego. Działania oddziału skupione są wokół przechowywania i konserwacji prewencyjnej, wykonywania prac związanych z konserwacją właściwą archiwaliów oraz digitalizacją zasobu. W skład oddziału wchodzi Sekcja fotografii i materiałów audiowizualnych oraz Sekcja digitalizacji i reprografii zasobu archiwalnego.

 

W pracowni konserwatorskiej, w ramach działalności statutowej, realizowane są prace związane z konserwacją i zabezpieczaniem materiałów archiwalnych wytworzonych na podłożu papierowym, pergaminie, ksiąg oprawnych, pieczęci woskowo-żywicznych, archiwalnych materiałów fotograficznych i audiowizualnych. We współpracy z kierownikami oddziałów aktowych, konserwatorki monitorują warunki przechowywania zasobu archiwalnego oraz przeprowadzają oględziny stanu zachowania akt. Współpracują również z oddziałem nadzoru w obszarze zabezpieczania i przechowywania dokumentacji gromadzonych w jednostkach znajdujących się pod nadzorem Archiwum. W ramach realizacji zadań związanych z edukacją i popularyzacją, pracowania prowadzi pokazy, przygotowuje wykłady oraz organizuje szkolenia i warsztaty związane z konserwacją i zabezpieczaniem różnego typu materiałów archiwalnych. Dodatkowo, w zakresie współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, oraz Centralnym Laboratorium Konserwacji Archiwaliów AGAD w Warszawie, konserwatorki uczestniczą w realizacji różnorodnych zadań konserwatorskich. W pracowni konserwacji realizowane są staże, wolontariat oraz projekty w ramach stypendiów naukowych.

Nasz zespół:

  • Małgorzata Bochenek, starszy konserwator materiałów archiwalnych – kierownik Oddziału
  • Anna Seweryn, konserwator materiałów archiwalnych, specjalista ds. konserwacji i zabezpieczania materiałów fotograficznych i audiowizualnych – kierownik sekcji fotografii i materiałów audiowizualnych
  • Irena Grudnik, introligator, specjalista ds. opraw historycznych
  • Robert Szarliński, introligator ds. opraw współczesnych oraz opakowań ochronnych