A A A A+

Szczegółowe informacje nt. zapobiegania uszkodzeniom materiałów archiwalnych oraz postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej znajdują się na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych: 

https://www.archiwa.gov.pl/pl/zarzadzanie-dokumentacja/zabezpieczanie-zbior%C3%B3w/zapobieganie-skutkom-katastrof-i-ratowanie-archiwali%C3%B3w

W przypadku zalania materiałów archiwalnych przechowywanych w jednostkach znajdujących się pod nadzorem Archiwum Narodowego w Krakowie, należy bezzwłocznie poinformować oddział VI ds. nadzoru archiwalnego. W ramach pomocy podmiotom nadzorowanym, przeprowadzane są ekspertyzy konserwatorskie oraz udzielane są konsultacje nt. zasad postępowania z uszkodzonymi  przez wodę materiałami archiwalnymi. Archiwum nie wykonuje natomiast usług w zakresie ratowania zalanych materiałów archiwalnych, nie przeprowadza ekspertyz mikrobiologicznych oraz nie wypożycza materiałów i sprzętów służących do ratowania zalanych akt. Archiwum nie wykonuje także dezynfekcji skażonych materiałów archiwalnych oraz nie udziela informacji ws. remontów zniszczonych w wyniku zalania pomieszczeń magazynowych.

 

Dane kontaktowe do Archiwum Narodowego w Krakowie:

Oddział VI nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym, tel.: 12 370 56 27

Oddział VIII ds. konserwacji i zabezpieczania zasobu, tel.: 12 370 56 57

123705657