A A A A+

Archiwum Narodowe w Krakowie wraz ze swoimi oddziałami zamiejscowymi w Bochni, Nowym Sączu oraz Tarnowie, posiada wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku: 25669,60 mb materiałów archiwalnych co stanowi 1742095  jednostek inwentarzowych. Dla ułatwienia poruszania wśród tej olbrzymiej liczby dokumentów przygotowaliśmy zestaw informacji. Mamy nadzieję, że okażą się one pomocne.