A A A A+

Informacje dla likwidatorów jednostek organizacyjnych  >>

Informacje dla osób poszukujących swoich dokumentów

W związku z reformą ubezpieczeń społecznych oraz koniecznością naliczenia kapitału początkowego wiele osób poszukuje dokumentacji związanej z przebiegiem ich zatrudnienia. Choć wiele instytucji już nie istnieje, pracownicy Archiwum Narodowego w Krakowie często mogą pomóc w odszukaniu  akt osobowych, list płac oraz kartotek wynagrodzeń.

 1. Najlepiej zacząć od sprawdzenia czy instytucja lub zakład, w której Państwo pracowali jeszcze istnieje. Pod starym adresem, ale często pod zmienioną nazwą nadal może funkcjonować Państwa zakład pracy. Oczywiście firma mogła się również przeprowadzić w inne miejsce. Korzystając z dowolnej wyszukiwarki internetowej lub książki telefonicznej można sprawdzić w Internecie, czy przedsiębiorstwo, w którym pracowaliśmy, nadal istnieje. W tym celu można również skorzystać z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jeżeli mamy pewność, że instytucja której poszukujemy już nie istnieje, jej dokumentację przejąć mógł organ założycielski, sukcesor lub firma przechowująca odpłatnie dokumentację.

Cześć tego typu danych możemy odszukać w specjalnej bazie przygotowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych lub przez stronę ZUS.

W przypadku, gdy Państwa zakład zatrudniał mniej niż 20 osób, niezbędne informacje może posiadać ZUS.

 1. Jeśli poszukiwanie w Internecie i podanych bazach jest dla Państwa zbyt trudne, można poprosić o pomoc pracownika Archiwum. Punkt informacyjny Archiwum Narodowego w Krakowie został zorganizowany w 1992 r. Działa w budynku Archiwum przy Siennej 16 (pok. 1). Korzystając z posiadanych danych pomagamy, w miarę możliwości, odszukać informacje o miejscu przechowywania dokumentów niezbędnych do uzyskania emerytury.

Punkt informacyjny Archiwum czynny jest:

 • w poniedziałek w godzinach 9.00 – 16.30
 • od wtorku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.

Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu +48 12  370 56 00 w godzinach pracy punktu.

Pamiętać należy, że Archiwum Narodowe w Krakowie nie przechowuje dokumentacji osobowo-płacowej wszystkich pomiotów działających w Małopolsce. W chwili obecnej przechowujemy dokumentację jedynie kilkudziesięciu podmiotów. Pełną listę wszystkich podmiotów znajdą Państwo tutaj.

Ponadto część przechowywanej przez nas początkowo dokumentacji ze względu na brak miejsca w magazynie została przekazana do  Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku. Obecnie znajduje się w Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej Archiwum Państwowego w Warszawie, ul.  Stefana Okrzei 105-822 Milanówek.

Jednocześnie informujemy, że wnioski w celu uzyskania do celów emerytalnych i innych kopii i odpisów z dokumentacji  przekazanej do AP w Warszawie należy składać (najlepiej drogą listową)  bezpośrednio na adres tej instytucji. Wzór stosownego wniosku można otrzymać w dowolnym archiwum lub osobiście pobrać i wydrukować ze strony internetowej.

 • Wniosek o udostępnienie akt osobowo-płacowych
Pobierz formularz w formacie DOC
 • Zgłoszenie użytkownika zbioru dokumentacji niearchiwalnej Archiwum Państwowego w Warszawie
Pobierz formularz w formacie DOC

 


Lista przedsiębiorstw, których dokumentację osobowo-płacową przekazano do Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej Archiwum Państwowego w Warszawie

 1. Przedsiębiorstwo Montażu i Dostaw Pieców Tunelowych BIPROPIEC w upadłości, 31-231 Kraków, ul. Bociana 6;
 2. Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Serwisowo – Rozruchowe Urządzeń Cieplnych Cerpomiar, Kraków, ul. Bociana 6;
 3. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Hydrokop S.A. w upadłości z siedzibą w Krakowie, ul. Siewna 26;
 4. Krakowskie Zakłady Elektroniczne TELPOD w upadłości, 30-702 Kraków, ul. Lipowa 4;
 5. “TELPRO 96” sp. z o.o., Brzesko;
 6. Budowlana Spółdzielnia Pracy “Poronin” z siedzibą w Poroninie, Poronin-Suche;
 7. Centralne Laboratorium DIALAB sp. z o.o. w upadłości w Krakowie, Kraków;
 8. Dachy Szczucińskie sp. z o.o. w upadłości, Szczucin (dawne: Eternit polsko-austriacka sp. z o.o.);
 9. Dystrybucja Grzewcza sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Legnicy, Legnica (poprzednia nazwa: VASCO Sp. z o.o.);
 10. Incom sp. z o.o., Tarnów;
 11. Leliwa Telecom sp. z o.o. w Likwidacji w Krakowie, Kraków;
 12. Obeer sp. z o.o. w likwidacji w Tarnowie, Tarnów;
 13. Pal-Legno sp. z o.o. Poręba Wielka 229, Niedźwiedź;
 14. Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM w likwidacji z siedzibą w Rabce, Rabka (poprzednie nazwy: Przedsiębiorstwo Państwowe Handlu i Usług w Rabce lata 1950-54, Miejski Handel Detaliczny “Uzdrowiska” w Rabce lata 1954-73, Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego w Krakowie, Oddział w Nowym Targu – filia w Rabce lata 1974-1976, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego – Oddział w Rabce, także Artus S.A.);
 15. PPUH Komobex sp. z o.o., Kraków;
 16. Prodcor sp. z o.o. w upadłości, z siedzibą w Krakowie, Kraków;
 17. Przedsiębiorstwo Budowlane WESERBUD Spółka z o.o., Kraków;
 18. Przedsiębiorstwo Inicjatyw Produkcji i Usług “Tosako” Spółka z o.o. i S-ka – Spółka komandytowa, Kraków;
 19. Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych S.A. w upadłości, Kraków;
 20. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AGRO-TERM sp. z o.o. w upadłości, Krakowie;
 21. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe “Prebet PBM” sp. z o.o. w likwidacji, Kraków;
 22. Przedsiębiorstwo Techniczne “Ceramtech” Spółka z o.o., Skawina;
 23. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BudMax sp. z o.o. w likwidacji, Kraków;
 24. PSB Gips System A. Niemiec, R. Nowak, K. Niemiec sp. j., Kraków;
 25. Spółdzielnia Pracy Krawców “Rzemiosło” w likwidacji, Kraków;
 26. Usługowa Spółdzielnia Pracy Uniwersal, Kraków;
 27. Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w likwidacji w Tarnowie, Tarnów;
 28. Spółdzielnia Usług Rolniczych w likwidacji, Kraków;
 29. Stalprodukt Florian sp. z o.o. w likwidacji w Bochni, Bochnia;
 30. Stalprodukt-Konstalbud sp. z o.o. w upadłości, Bochnia;
 31. Unistal sp. zo.o. w upadłości, Kraków;
 32. Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych w Krakowie (dawne Biuro Projektów Szkół Wyższych “Proreal”), Kraków;
 33. Pracownie Sztuk Plastycznych sp. z o.o. w Krakowie (Pracownie Sztuk Plastycznych, Oddział w Krakowie);
 34. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe “DREWNODAN” w upadłości z siedzibą w Tarnowie;
 35. Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych “STRUNBET” S.A. w upadłości, z siedzibą w Bogumiłowicach.