A A A A+

Archiwum Narodowe w Krakowie jest otwarte na nowoczesne technologie. Rozpoczęliśmy planową digitalizację zasobu archiwalnego i stale udoskonalamy naszą infrastrukturę teleinformatyczną.

Wypełniając jeden z podstawowych obowiązków udostępniamy cyfrowe kopie przechowywanych dokumentów. Już teraz z dowolnego miejsca na świecie można przy pomocy Internetu przeglądać zdigitalizowane zbiory archiwalne. Poniżej prezentujemy listę dostępnych materiałów. Będzie się ona stale powiększać.

NR ZESPOŁU NAZWA ZESPOŁU
29/1 Księgi ziemskie krakowskie (księgi wpisów i wyroków)
29/4 Księgi grodzkie bieckie
29/5 Księgi grodzkie krakowskie
29/5 Księgi grodzkie krakowskie (akta sejmikowe województwa krakowskiego)
29/7 Księgi grodzkie sądeckie
29/9 Księgi sądu wyższego (leńskiego) prawa niemieckiego na zamku bieckim
29/10 Sąd wyższy prawa niemieckiego na zamku krakowskim
29/11 Sąd sześciu miast
29/13 Księgi sądu sołtysiego (magdeburskiego) leńskiego sądeckiego
29/30 Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego (spisy ludności woj. krakowkiego)
29/32 Varia - zbiór szczątków zespołów
29/33 Akta miasta Krakowa
29/34 Archiwum miasta Kazimierza pod Krakowem
29/36 Archiwum miasta Kleparza
29/84 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1850
29/86 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1870
29/87 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1880
29/88 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1890
29/89 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1900
29/90 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1910
29/93 Spisy ludności miasta Podgórza
29/114 Akta miasta Skawiny
29/118 Akta miasta Wiśnicza (Księga czarna złoczyńców Sądu Kryminalnego w Wiśniczu)
29/121 Variae civitates et villae - zbiór szczątków zespołów
29/219 Starosta Powiatowy w Krakowie
29/275 Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie
29/279 C.K. Komisja Ministerialna dla zniesienia ciężarów gruntowych w Krakowie
29/280 Kataster galicyjski
29/323 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Anny w Krakowie
29/324 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Bożego Ciała w Krakowie
29/325 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Marcina w Krakowie
29/326 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Floriana w Krakowie
29/327 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Krzyża w Krakowie
29/328 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny w Krakowie
29/329 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja i szpitala św. Łazarza w Krakowie
29/330 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Stanisława i św. Michała na Skałce w Krakowie
29/331 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Szczepana w Krakowie
29/332 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Krakowie
29/333 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Wacława w Krakowie
29/337 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bolechowicach
29/338 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białym Kościele
29/339 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czernichowie
29/340 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Giebułtowie
29/342 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Korzkwi
29/343 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Liszkach
29/344 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mogile
29/345 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Modlnicy Wielkiej
29/346 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Morawicy
29/347 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Porębie Żegoty
29/348 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rybnej
29/349 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zalasie
29/350 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zielonkach
29/352 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brzesku Nowym
29/353 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brzesku Starym
29/354 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czaplach Wielkich
29/355 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gołczy
29/356 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Goszczy
29/357 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Iwanowicach
29/363 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Luborzycy
29/366 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Niedźwiedziu
29/367 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Prandocinie
29/369 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sieciechowicach
29/372 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Słomnikach
29/373 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szreniawie
29/377 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Więcławicach
29/378 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wysocicach
29/389 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Jerzmanowicach
29/403 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Przegini
29/404 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Racławicach (olkuskich)
29/405 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sąspowie
29/411 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sułoszowej
29/526 Gminy wyznaniowe izraelickie - zbiór szczątków zespołów
29/530 Naczelny Komitet Narodowy
29/550 Przytulisko Weteranów 1863/1864 r. w Krakowie
29/635 Archiwum Potockich z Krzeszowic
29/639 Archiwum Dzikowskie Tarnowskich
29/645 Akta osób i rodzin - zbiór szczątków zespołów
29/646 Archiwum i zbiór kartograficzny Józefa Chłopickiego (Wojna w Hiszpanii)
29/663 Zbiór Kartograficzny
29/678 Zbiór Zygmunta Glogera
29/679 Zbiór Ambrożego Grabowskiego (Album Narodowe t. V, Album Narodowe t. VII, Listy Franciszka Mireckiego)
29/684 Teki Antoniego Schneidra
29/821 Redakcja miesięcznika "Twórczość" w Krakowie
29/1169 Redakcja Tygodnika "Odrodzenie" w Krakowie
29/1196 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Igołomii
29/1197 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łętkowicach
29/1198 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Pobiedniku Małym
29/1199 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Radziemicach
29/1200 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wawrzeńczycach
29/1201 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zielenicach
29/1203 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Biórkowie Wielkim
29/1204 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Niegardowie
29/1205 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Koniuszy
29/1233 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bobinie
29/1234 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kościelcu
29/1235 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Poborowicach
29/1236 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Proszowicach
29/1418 Archiwum księdza Ludwika Ruczki
29/1470 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Podgórzu
29/1472 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Krakowie
29/1571 Spuścizna Franciszka Piekosińskiego (Archiwum galicyjskich organów Rządu Narodowego 1863 r.)
29/1576 Akta poniemieckie
29/1578 Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie
29/2735 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tyńcu
29/2 Księgi ziemskie zatorskie
29/5 Księgi grodzkie krakowskie
29/6 Księgi grodzkie oświęcimskie
29/7 Księgi grodzkie sądeckie
29/9 Księgi sądu wyższego (leńskiego) prawa niemieckiego na zamku bieckim
29/20 Sądy kapturowe
29/35 Fragmenty zespołów miasta żydowskiego na Kazimierzu pod Krakowem - zbiór szczątków zespołów
29/83 Urząd Zdrowia w Krakowie
29/138 Cechy garncarzy i kaflarzy w Krakowie i Kazimierzu
29/428 C.K. Sąd Ziemski Krakowski
29/429 C.K. Kancelaria Ziemska Krakowska
29/553 Polski Komitet Opiekuńczy Kraków-miasto
29/630 Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów
29/682 Zbiór Wincentego i Edwarda Łepkowskich
29/1412 Budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - plany
29/1463 Teki architekta Jana Zawiejskiego
29/1597 Zbiór luźnych pieczęci
29/2014 Stowarzyszenie Boglarczycy
29/1116 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Miechowie
29/1114 Inspektorat Szkolny w Krakowie
29/198 Cech garbarzy w Skotnikach
29/669 Varia publica - zbiór szczątków zespołów
29/1581 Spuścizna Adama Chmiela
29/2125 Żydowska Samopomoc Społeczna w Krakowie
29/334 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Salwatora na Zwierzyńcu
29/92 Spisy poborowych
29/679 Zbiór Ambrożego Grabowskiego (to poza tym co na MBC)
29/1473 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego Klasno-Podgórze
29/199 Cechy rzemieślnicze miast i wsi małopolskich - zbiór szczątków zespołów
29/273 Zbiór Legionów
29/650 Archiwum rodziny Pinoccich
29/218 Starostwo Grodzkie Krakowskie
29/375 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ulinie Wielkiej
29/501 Archiwum OO. Augustianów w Krakowie
29/524 Kościoły i instytucje religijne pozakrakowskie - zbiór szczątków zespołów
29/562 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
29/658 Zbiór dokumentów papierowych
29/657 Zbiór dokumentów pergaminowych
29/683 Zbiór Rusieckich
29/91 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1921 NOWOŚĆ!
29/91 Indeks na literę S do Spisu ludności z 1921 NOWOŚĆ!
30/1 Akta miasta Bochni
30/8 Akta miasta Niepołomic
30/9 Akta miasta Uścia Solnego
30/10 Akta miasta Nowego Wiśnicza
30/69 Starostwo Krzeczowskie
30/76 Akta stanu cywilnego okręgu izraelickiego metrykalnego w Wiśniczu
30/182 Zbiór afiszy
30/183 Akta stanu cywilnego izraelickiego okręgu metrykalnego w Czchowie
30/194 Akta stanu cywilnego izraelickiego okręgu metrykalnego w Wojniczu
30/202 Żupa Solna w Wieliczce (dokumentacja kartograficzna)
30/203 Saliny wschodniogalicyjskie (dokumentacja kartograficzna)
30/228 Akta stanu cywilnego izraelickiego okręgu metrykalnego w Bochni
30/229 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łapanowie
30/230 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sobolowie
30/246 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Niegowici
30/249 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Szczurowej
30/253 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wojakowej
30/254 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czchowie
30/255 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tymowej
30/256 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Domosławicach
30/257 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brzeziu
30/304 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chełmie
30/305 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bochni
30/322 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rzezawie
30/332 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Żegocinie
30/336 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szczepanowie
30/337 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Brzesku
30/338 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Okocimiu
30/339 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brzesku
30/352 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Woli Batorskiej
30/356 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Uszwi
30/357 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gnojniku
30/430 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Czchowie
31/15 Akta miasta Nowego Sącza
31/263 Akta miasta Limanowej
31/439 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Grybowie
31/461 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Miliku
31/462 Akta stanu cywilnego Parafii Grekokatolickej w Wojkowej
31/463 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Złockiem
31/470 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Muszynie
31/487 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Trzetrzewinie
31/488 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Małgorzaty w Nowym Sączu
31/489 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chomranicach
31/494 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Nowym Sączu
31/495 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wielogłowach
31/502 Akta stanu cywilnego Parafii Grekokatolickiej w Krynicy
31/566 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nawojowej
31/586 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Mochnaczce Niżnej
31/1236 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Czyrnej
31/1238 Akta stanu cywilnego Parafii Grekokatolickiej w Maciejowej
31/1239 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Roztoce Wielkiej
31/1298 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łososinie Górnej
31/1320 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Starym Sączu
33/276 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Tarnowie
33/309 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Żabnie
33/374 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Dąbrowie Tarnowskiej
33/375 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Szczucinie
33/376 Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Wojniczu
33/429 Akta stanu cywilnego Katedralnej Parafii Rzymskokatolickiej w Tarnowie