A A A A+

Informacje o zespołach i zbiorach archiwalnych przechowywanych w Archiwum Narodowym w Krakowie i jego oddziałach zamiejscowych w  Nowym Sączu i Tarnowie można znaleźć na portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl.

Informujemy, że od 2023 roku zostaną przeprowadzone zmiany organizacyjne w sieci Archiwów Państwowych. Między innymi zasób Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Bochni zostanie włączony do zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie.

Zmiany te zostaną też przeprowadzone w ewidencji zasobu. Zespoły archiwalne z Oddziału w Bochni z dniem 1 stycznia 2023 roku będą wycofane z udostępniania w Szukaj w Archiwach, by po około miesiącu powrócić już w strukturze Archiwum Narodowego w Krakowie.

W tym czasie z ewidencji zespołów Oddziału w Bochni będzie można skorzystać w postaci tradycyjnej, w czytelni Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.