A A A A+

UWAGA ! Na czas obowiązywania na obszarze Polski stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzono nowy regulamin czytelni. Przed planowaną wizytą zapraszamy do zapoznania się z regulaminem obowiązującym od 8 czerwca 2020 r.  wprowadzonym Zarządzeniem nr 13 Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie.

Regulamin czytelni 

Archiwum Narodowe w Krakowie, jak i inne archiwa z sieci archiwów państwowych, udostępniają przechowywane materiały na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Zgodnie z nią, każdemu przysługuje dostęp do materiałów archiwalnych. Dostęp ten może jednak podlegać ograniczeniu ze względu na potrzebę ochrony:

  • informacji niejawnych i tajemnic ustawowo chronionych,
  • dóbr osobistych i danych osobowych,
  • potrzebą zachowaniu integralności składników zasobu, czyli ze względów konserwatorskich.

Ponadto ustawodawca wprowadził wymóg, że niżej wymienione rodzaje dokumentacji mogą zostać udostępniane nie wcześniej niż w przypadku:

  • aktów stanu cywilnego – 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń, 80 lat ksiąg małżeństw i zgonów,
  • indywidualnej dokumentacji medycznej – 100 lat od ostatniego wpisu,
  • aktów notarialnych i dokumentacji ksiąg wieczystych – 70 lat od ostatniego wpisu,
  • akt sądowych i postępowań dochodzeniowych – 70 lat od uprawdopodobnienia się orzeczenia lub zakończenia postępowania,
  • ewidencji ludności – 30 lat od jej wytworzenia,
  • dokumentacji osobowej i płacowej – 50 lat od ustania stosunku pracy.

Opisanych ograniczeń nie stosuje się jeżeli zainteresowana osoba wykaże swoje uprawnienia w dostępie do tej dokumentacji. Procedura taka jest pisemna, tzn. wymaga złożenia wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi te uprawnienia.

Polecamy również zapoznanie się z Poradnikiem  oraz  Regulaminem korzystania z materiałów archiwalnych w czytelniach  Archiwum Narodowego Krakowie.