A A A A+

W związku z przeprowadzką Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu do nowej siedziby przy ul. 29 Listopada 12, informujemy o dalszym ograniczeniu działalności Oddziału. Z dniem 9 października br. jakakolwiek obsługa wniosków wpływających do nowosądeckiego Oddziału zostanie zawieszona.

Dodatkowo chcieliśmy poinformować, że do nowej siedziby w Nowym Sączu zostanie przeniesiona większa część byłego zasobu nowotarskiego, przechowywana wcześniej w dawnej Ekspozyturze w Spytkowicach, a obecnie w głównej siedzibie Archiwum przy ul. Rakowickiej w Krakowie. Udostępnianie tej części zasobu będzie wstrzymane na czas przeprowadzki. Akta wspomniane nie będą już udostępniane w czytelni w Krakowie od 20 października br. Obsługa wpływających wniosków w sprawie tej części zasobu także będzie zawieszona (zob. osobny komunikat o ograniczeniach udostępniania w Archiwum Narodowym w Krakowie wraz z listą przekazywanych zespołów).

Tam gdzie to możliwe prosimy o korzystanie z materiałów archiwalnych dostępnych on-line poprzez portal Szukaj w Archiwach. 

Wznowienie realizacji składanych wniosków i zapytań do Oddziału w Nowym Sączu, planujemy w lutym 2024 r., natomiast otwarcie czytelni w marcu 2024 r.

Terminy odpowiedzi na pisma wpływające w sprawie udostępnienia informacji z zasobu nowosądeckiego Archiwum Narodowego w Krakowie, mogą ulec znacznemu wydłużeniu. Dotyczy to również wspomnianych akt, które będą przenoszone z Krakowa do Nowego Sącza.

Bardzo prosimy o śledzenie informacji dotyczących bieżącej działalności Archiwum na naszej stronie, gdzie są podawane aktualności dotyczące pracy Archiwum Narodowego w Krakowie, w tym Oddziału w Nowym Sączu.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Zobacz także