A A A A+

22 marca 2024 r. w Auli Archiwum Narodowego w Krakowie odbył się panel dyskusyjny i premiera publikacji pt. „Galicja dziedzictwo monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych” pod redakcją dr Przemysława Jędrzejewskiego.

Monografia wieloautorska jest pokłosiem konferencji naukowej z 2023 r., którą zorganizowało Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce we współpracy z Archiwum Narodowym w Krakowie i Żydowskim Muzeum Galicja. Zarówno podczas obrad, jak i w publikacji głównym punktem odniesienia był teren dawnego Królestwa Galicji i Lodomerii, który, mimo, iż sto lat temu zniknął z mapy Europy, nadal fascynuje genealogów, archiwistów i historyków. W publikacji znajduje się 15 artykułów poświęconych zagadnieniom historycznym, genealogicznym, specyfice źródeł, dotychczasowemu stanowi badań nad wybranymi problemami, a także konkretnym metodom prowadzenia badań genealogicznych, obejmujących swoim zasięgiem Galicję.

Spotkanie otworzył prof. dr hab. Wojciech Krawczuk, dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie i współwydawca publikacji. W imieniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dr. Pawła Pietrzyka, powitała zgromadzonych dr hab. Anna Krochmal, dyrektor Departamentu Popularyzacji Działalności Archiwalnej (NDAP). Pani Kinga Urbańska, prezes Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce, podziękowała za współpracę przy organizacji II Krakowskiej Konferencji Genealogicznej oraz wydania materiałów pokonferencyjnych i zapowiedziała kolejną edycję wydarzenia w 2026 roku.

Spotkanie promocyjne publikacji „Galicja dziedzictwo monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych”. Przemawia Kinga Urbańska prezes Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce. (fot. Wojciech Staszkiewicz)

W panelu moderowanym przez panią Karolinę Szlęzak (wiceprezes Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce) wzięli udział:  prezes Wydawnictwa Księgarnia Akademicka Adam Lejczak oraz osoby przygotowujące publikację: jej redaktor, dr Przemysław Jędrzejewski oraz autorzy artykułów: dr hab. Anna Krochmal (NDAP), dr Kamila Follprecht (ANK), dr hab. Konrad Meus, prof. UKEN, Paweł Jakubiec (AUR), Wojciech Mulet (Skansen Studzionki w Ochotnicy Górnej) i Adrian Jarosz (STKWP).

 

Spotkanie promocyjne publikacji „Galicja dziedzictwo monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych”. Od lewej: Paweł Jakubiec (AUR), Adrian Jarosz (STKWP), Wojciech Mulet (Skansen Studzionki w Ochotnicy Górnej), dr Kamila Follprecht (ANK), dr hab. Anna Krochmal  (NDAP), dr hab. prof. UKEN Konrad Meus,  Adam Lejczak, prezes Wydawnictwa Księgarnia Akademicka, Karolina Szlęzak wiceprezeska Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce,  dr Przemysław Jędrzejewski, redaktor wydawnictwa. (fot. Lilianna Pochwalska)

Tak szerokie grono dyskutantów umożliwiło ukazanie specyfiki prowadzenia poszukiwań genealogicznych i działań podejmowanych na rzecz zachowywania wiedzy o przodkach pochodzących z Galicji. Podkreślano specyfikę i różnorodność źródeł archiwalnych, konieczność funkcjonowania instytucji, które je przechowują i udostępniają, a także służą pomocą wszystkim prowadzącym badania genealogiczne. Ukazano wielowymiarowość publikacji, w której znalazły się opracowania osób wywodzących się z różnych środowisk: genealogów, archiwistów, pracowników instytucji naukowych i społecznych, środowisk muzealnych i kościelnych. Zarówno ten zbiór artykułów, jak i dyskusja dowodzą, że genealogia łączy historyków, archiwistów, demografów, antropologów, kulturoznawców i muzealników, bo wspólnym mianownikiem dla ich badań pozostaje dawna Galicja – wielowyznaniowa, różnorodna kulturowo, narodowościowo i etnicznie.

Spotkanie promocyjne publikacji „Galicja dziedzictwo monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych”, dr Przemysław Jędrzejewski (STKWP), redaktor wydawnictwa podpisuje książki. (fot. Lilianna Pochwalska)

Spotkanie promocyjne publikacji „Galicja dziedzictwo monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych”, prof. Anna Krochmal, dyrektor Departamentu Popularyzacji Działalności Archiwalnej (NDAP) i autorka publikacji podpisuje książki. (fot. Lilianna Pochwalska)

Spotkanie promocyjne publikacji „Galicja dziedzictwo monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych”, Elżbieta Laska, dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu i autorka publikacji podpisuje książki. (fot. Lilianna Pochwalska)

Spotkanie promocyjne publikacji „Galicja dziedzictwo monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych”. Od lewej: prof. dr hab. Wojciech Krawczuk dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie, Karolina Szlęzak wiceprezeska Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce, Paweł Jakubiec (AUR), Adrian Jarosz (STKWP), Wojciech Mulet (Skansen Studzionki w Ochotnicy Górnej), dr Kamila Follprecht (ANK), dr hab. Anna Krochmal (NDAP), dr hab. prof. UKEN Konrad Meus, Adam Lejczak, prezes Wydawnictwa Księgarnia Akademicka, Przemysław Lisowski (STKWP), Elżbieta Laska, dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu, Michał Gierszon (STKWP), dr Przemysław Jędrzejewski (STKWP), Kinga Urbańska prezes Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce. (fot. Wojciech Staszkiewicz)

 

Więcej informacji o publikacji „Galicja dziedzictwo monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych” 

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Narodowe w Krakowie. Cena promocyjna 45 zł.

Zobacz także