A A A A+

Zapraszamy na spotkanie promocyjne publikacji „Galicja. Dziedzictwo Monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych” pod redakcją dr Przemysława Jędrzejewskiego. Wydarzenie odbędzie się 22 marca 2024 roku o godzinie 12.00 w auli Archiwum Narodowego w Krakowie.

Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas II Krakowskiej Konferencji Genealogicznej, odbywającej się w Archiwum Narodowym w Krakowie w dniach 25-26 maja 2023 r. Tom zawiera 15 artykułów oraz jeden komunikat naukowy, opracowanych przez badaczy wywodzących się z różnych środowisk, w tym: genealogów, pracowników instytucji naukowych, państwowych, kościelnych, pozarządowych oraz członków stowarzyszeń – historyków, archiwistów, demografów, antropologów, kulturoznawców i muzealników. Zawarte w publikacji artykuły oscylują tematycznie wokół kwestii wielowyznaniowości, różnorodności kulturowej i narodowościowej mieszkańców dawnej Galicji.  Publikację wydano w ramach współpracy wydawniczej Archiwum Narodowego w  Krakowie, Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce oraz Wydawnictwa Księgarnia Akademicka.

Galicja dziedzictwo monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych, red. P. Jędrzejewski, s. 376, Kraków 2023, ISBN 978-83-970147-0-1 (Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce) ISBN 978-83-968090-2-5 (Archiwum Narodowe w Krakowie)

 

Wstęp wolny! 

Zobacz także