A A A A+

W związku z planowaną relokacją akt byłego Oddziału w Nowym Targu do Oddziału w Nowym Sączu, jako docelowego miejsca ich przechowywania (wykaz zespołów w załączeniu), od dnia 9 października nastąpi stopniowe wygaszanie wszelkich form udostępniania tej części zasobu w Centrali Archiwum przy ul. Rakowickiej 22E:
– do dnia 6 października realizowane będą do czytelni wyłącznie zamówienia na akta nie wymagające paginacji (z zamówionych do tego momentu materiałów archiwalnych należy skorzystać w nieprzekraczalnym terminie do 20 października)
– od dnia 9 października zaprzestana zostanie realizacja zamówień do czytelni na przedmiotowe akta
– 20 października zakończone zostanie wykonywanie kwerend w aktach przygotowywanych do relokacji (wnioski o przeprowadzenie kwerendy w relokowanym zasobie zostaną przekazane do Oddziału w Nowym Sączu, a ich realizacja zostanie rozpoczęta po uruchomieniu działalności w nowej siedzibie Oddziału).
Za utrudnienia przepraszamy.


Wykaz zespołów oddziału w Nowym Targu

Zobacz także