A A A A+

Uwaga!

W trosce o zdrowie Użytkowników i Pracowników Archiwum, prosimy o stosowanie komunikacji elektronicznej i telefonicznej jako alternatywy dla bezpośredniego kontaktu.

 

Dyrektor –  prof. dr hab. Wojciech Krawczuk 

Zastępca Dyrektora – dr Kamila Follprecht

30-960 Kraków
ul. Sienna 16
e-mail: sekretariat@ank.gov.pl
tel. + 48 12 422 40 94; + 48 12 421 27 90; + 48 12 421 68 81
fax + 48 12 421 35 44


Oddział I – akt staropolskich grodzkich i ziemskich, archiwów rodów i rodzin, kolekcji i zbiorów
kierownik – Wiesław Filipczyk

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 22 E

Z uwagi na prace związane z przeprowadzką do nowej siedziby, wszelkie pisma prosimy składać pocztą tradycyjną na adres Archiwum podany w zakładce Kontakt, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ank.gov.pl lub przez ePUAP (z podpisem elektronicznym).


Oddział II – akt administracji państwowej ogólnej i specjalnej, sądownictwa z XIX i XX w.
kierownik – Mariusz Kluczewski

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 22 E

Z uwagi na prace związane z przeprowadzką do nowej siedziby, wszelkie pisma prosimy składać pocztą tradycyjną na adres Archiwum podany w zakładce Kontakt, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ank.gov.pl lub przez ePUAP (z podpisem elektronicznym).


Oddział III – akt miasta Krakowa, samorządu terytorialnego, wyznaniowych, szkół i organizacji społecznych
kierownik – Aleksander Korolewicz
30-960 Kraków
ul. Sienna 16
tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 19
fax +12 421 35 44
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00

Czytelnia Oddziału III mieści się przy ul. Rakowickiej 22 E, 31-510 Kraków 

Z uwagi na prace związane z przeprowadzką do nowej siedziby, wszelkie pisma prosimy składać pocztą tradycyjną na adres Archiwum podany w zakładce Kontakt, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ank.gov.pl lub przez ePUAP (z podpisem elektronicznym).


Oddział IV – akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w.
kierownik – Iwona Fischer

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 22 E

Z uwagi na prace związane z przeprowadzką do nowej siedziby, wszelkie pisma prosimy składać pocztą tradycyjną na adres Archiwum podany w zakładce Kontakt, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ank.gov.pl lub przez ePUAP (z podpisem elektronicznym).


Oddział V – materiałów kartograficznych i dokumentacji technicznej
kierownik – Mariola Szaleniec

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 22 E

Z uwagi na prace związane z przeprowadzką do nowej siedziby, wszelkie pisma prosimy składać pocztą tradycyjną na adres Archiwum podany w zakładce Kontakt, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ank.gov.pl lub przez ePUAP (z podpisem elektronicznym).


Oddział VI – nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym
kierownik – Katarzyna Jaskółka-Leśniak

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 22 E
Tymczasowy numer telefonu: 12 370 56 27

Z uwagi na prace związane z przeprowadzką do nowej siedziby, wszelkie pisma prosimy składać pocztą tradycyjną na adres Archiwum podany w zakładce Kontakt, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ank.gov.pl lub przez ePUAP (z podpisem elektronicznym).


Oddział VII – ds. administracyjnych
kierownik – Lucyna Hagno
30-960 Kraków
ul. Sienna 16
tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 15
fax +12 421 35 44
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00


Oddział VIII – konserwacji i zabezpieczania zasobu archiwalnego
kierownik – Małgorzata Bochenek

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 22 E

Z uwagi na prace związane z przeprowadzką do nowej siedziby, wszelkie pisma prosimy składać pocztą tradycyjną na adres Archiwum podany w zakładce Kontakt, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ank.gov.pl lub przez ePUAP (z podpisem elektronicznym).


Dział finansowo-księgowy
główny księgowy – Bożena Urantówka
30-960 Kraków
ul. Sienna 16
tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 16 lub 17
fax +12 421 35 44
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00


Kancelaria 
kierownik – Anna Maćków
30-960 Kraków
ul. Sienna 16
tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 10
fax +12 421 35 44
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00


Samodzielne stanowisko ds. osobowych
Edyta Lelek – specjalista
30-960 Kraków
ul. Sienna 16
tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 25
fax +12 421 35 44


Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych
Aldona Warzecha – gł. specjalista
30-960 Kraków
ul. Sienna 16
tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 13
fax +12 421 35 44


Samodzielne stanowisko ds. ewidencji zasobu archiwalnego
Grażyna Spyrka – specjalista

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 22 E


Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. popularyzacji wiedzy o archiwum
dr Barbara Berska -gł. specjalista
31-065 Kraków,
ul. Elizy Orzeszkowej 7
tel. +12 422 58 33

Lilianna Pochwalska – gł. specjalista
30-960 Kraków
ul. Sienna 16
tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 13
fax +12 421 35 44


Samodzielne stanowisko ds. budowy nowej siedziby Archiwum
Paweł Ząbczyński – gł. specjalista

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 22 E

Z uwagi na prace związane z przeprowadzką do nowej siedziby, wszelkie pisma prosimy składać pocztą tradycyjną na adres Archiwum podany w zakładce Kontakt, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ank.gov.pl lub przez ePUAP (z podpisem elektronicznym).


Samodzielne stanowisko ds. inwestycji
Marcin Sieja – gł. specjalista

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 22 E

Z uwagi na prace związane z przeprowadzką do nowej siedziby, wszelkie pisma prosimy składać pocztą tradycyjną na adres Archiwum podany w zakładce Kontakt, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ank.gov.pl lub przez ePUAP (z podpisem elektronicznym).


Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
Renata Chlewicka – st. specjalista
30-960 Kraków
ul. Sienna 16
tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 29
fax +12 421 35 44Inspektor Ochrony Danych IOD
Renata Chlewicka – st. specjalista
30-960 Kraków
ul. Sienna 16
tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 29
fax +12 421 35 44


Koordynator ds. dostępności w Archiwum Narodowym w Krakowie 
Edyta Lelek – specjalista do spraw osobowych 30-960 Kraków
ul. Sienna 16,  pokój 11
tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 25

e-mail. elelek@ank.gov.pl