A A A A+

Uwaga!

W trosce o zdrowie Użytkowników i Pracowników Archiwum, prosimy o stosowanie komunikacji elektronicznej i telefonicznej jako alternatywy dla bezpośredniego kontaktu.

 

Dyrektor –  prof. dr hab. Wojciech Krawczuk 

Zastępca Dyrektora – dr Kamila Follprecht

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 22E
e-mail: sekretariat@ank.gov.pl
tel. +48  12 370 56 00 
fax +48 12 370 56 98


Oddział I – kształtowania narodowego zasobu archiwalnego 

Kierownik – Katarzyna Jaskółka-Leśniak

tel.: 12 370 56 27, e-mail: kjaskolka@ank.gov.pl

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 22 E

Pracownicy
dane teleadresowe:

Beata Bugajska, tel.: 12 370 56 48; e-mail: bbugajska@ank.gov.pl

Agnieszka Gicala, tel.: 12 370 56 68; e-mail: agicala@ank.gov.pl

Monika Grudnik, tel.: 12 370 56 47; e-mail: mgrudnik@ank.gov.pl

Agnieszka Kupiec, tel.: 12 370 56 49; e-mail: akupiec@ank.gov.pl

Anna Majcher-Pociecha, tel.: 12 370 56 46; e-mail: amajcher@ank.gov.pl

Barbara Sołtys, tel.: 12 370 56 88; e-mail: bsoltys@ank.gov.pl

Łukasz Sołtys, tel.: 12 370 56 41; e-mail: lsoltys@ank.gov.pl  (sprawy dokumentacji osobowej i płacowej oraz wyborczej)

Karolina Zięba, tel.: 12 370 56 80; e-mail: kzieba@ank.gov.pl

 

Pisma prosimy składać pocztą tradycyjną na adres Archiwum podany w zakładce Kontakt, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ank.gov.pl lub przez ePUAP (z podpisem elektronicznym).


Oddział II – ewidencji i opracowania zasobu archiwalnego 

Kierownik – Aleksander Korolewicz

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 22 E

Kierownik tel.: 123705671

Sekcja przechowywania zasobu archiwalnego

Kierownik – Sebastian Grandys

Wszelkie pisma prosimy składać pocztą tradycyjną na adres Archiwum podany w zakładce Kontakt, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ank.gov.pl lub przez ePUAP (z podpisem elektronicznym).


Oddział III – udostępniania zasobu archiwalnego 

Kierownik – Mariusz Kluczewski

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 22 E

Kierownik tel.: 123705626

Wszelkie pisma prosimy składać pocztą tradycyjną na adres Archiwum podany w zakładce Kontakt, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ank.gov.pl lub przez ePUAP (z podpisem elektronicznym).


Oddział IV – zabezpieczenia zasobu archiwalnego

Kierownik – Małgorzata Bochenek

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 22 E

Kierownik tel.: 123705628

Sekcja digitalizacji i reprografii zasobu archiwalnego

Kierownik – Daniel Florek

tel.: 123705661

Sekcja fotografii i materiałów audiowizualnych

Kierownik – Anna Seweryn

tel.: 123705657

Wszelkie pisma prosimy składać pocztą tradycyjną na adres Archiwum podany w zakładce Kontakt, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ank.gov.pl lub przez ePUAP (z podpisem elektronicznym).


Oddział V – popularyzacji zasobu archiwalnego 

Kierownik –  Lilianna Pochwalska

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 22 E

Kierownik tel.: 12 370 56 51

Wszelkie pisma prosimy składać pocztą tradycyjną na adres Archiwum podany w zakładce Kontakt, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ank.gov.pl lub przez ePUAP (z podpisem elektronicznym).


Dział administracyjno-gospodarczy

Kierownik – Paweł Ząbczyński

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 22 E

Kierownik: tel.: 123705635

Sekcje i stanowiska w ramach Działu administracyjno-gospodarczego:

Sekcja administracji

Kierownik – Lucyna Hagno
31-510 Kraków
ul. Rakowicka 22 E

Sekcja kancelarii

Kierownik – Anna Maćków

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 22E

Stanowisko ds. archiwum zakładowego 
Samuel Dziok

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 22E

Stanowisko ds. zamówień publicznych
Renata Chlewicka

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 22E

Stanowisko ds. inwestycji
Marcin Sieja

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 22 E

tel.: 123705634

Stanowisko ds. organizacyjnych
Weronika Płatek

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 22 E

tel.: 12 3705650

Wszelkie pisma prosimy składać pocztą tradycyjną na adres Archiwum podany w zakładce Kontakt, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ank.gov.pl lub przez ePUAP (z podpisem elektronicznym).


Dział finansowo-księgowy
główny księgowy – Bożena Urantówka

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 22E

Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00

Wszelkie pisma prosimy składać pocztą tradycyjną na adres Archiwum podany w zakładce Kontakt, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ank.gov.pl lub przez ePUAP (z podpisem elektronicznym).


Samodzielne stanowisko ds. kadr i rozwoju zawodowego
Edyta Lelek

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 22E


Inspektor Ochrony Danych IOD
Renata Chlewicka

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 22E


Koordynator ds. dostępności w Archiwum Narodowym w Krakowie 
Edyta Lelek

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 22E

e-mail. elelek@ank.gov.pl