A A A A+

Uwaga!

W trosce o zdrowie Użytkowników i Pracowników Archiwum, prosimy o stosowanie komunikacji elektronicznej i telefonicznej jako alternatywy dla bezpośredniego kontaktu.

Z  uwagi na ryzyko epidemiologiczne, od dnia 12 marca 2020 r. wszystkie czytelnie Archiwum będą zamknięte aż do odwołania

Dyrektor – dr hab. Wojciech Krawczuk, prof. UJ 

Zastępca Dyrektora – dr Kamila Follprecht

30-960 Kraków
ul.Sienna 16
e-mail: sekretariat@ank.gov.pl
tel. + 48 12 422 40 94; + 48 12 421 27 90; + 48 12 421 68 81
fax + 48 12 421 35 44


Oddział I – akt staropolskich grodzkich i ziemskich, archiwów rodów i rodzin, kolekcji i zbiorów
kierownik – Wiesław Filipczyk
31-001 Kraków
Zamek Wawel
tel. +12 422 23 24
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00


Oddział II – akt administracji państwowej ogólnej i specjalnej, sądownictwa z XIX i XX w.
kierownik – Mariusz Kluczewski
31-044 Kraków
ul. Grodzka 52,
tel. +12 422 19 75
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00


Oddział III – akt miasta Krakowa, samorządu terytorialnego, wyznaniowych, szkół i organizacji społecznych
kierownik – Aleksander Korolewicz
30-960 Kraków
ul.Sienna 16
tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 19
fax +12 421 35 44
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00


Oddział IV – akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w.
kierownik – Iwona Fischer
31-065 Kraków,
ul. Elizy Orzeszkowej 7
tel. +12 422 58 33
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00


Oddział V – materiałów kartograficznych i dokumentacji technicznej
kierownik – Mariola Szaleniec
31-503 Kraków
ul. Lubicz 25 b,
tel. +12 421 42 19
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00


Oddział VI – nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym
kierownik – Katarzyna Jaskółka-Leśniak
30-960 Kraków
ul. Grodzka 52
tel. +12 433 76 30
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00
(wskazane jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu konsultacji)


Oddział VII – ds. administracyjnych
kierownik – Lucyna Hagno
30-960 Kraków
ul.Sienna 16
tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 15
fax +12 421 35 44
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00


Oddział VIII – konserwacji i zabezpieczania zasobu archiwalnego
kierownik – Małgorzata Bochenek
31-503 Kraków
ul. Lubicz 25 b
tel. +12 430 33 67


Dział finansowo-księgowy
główny księgowy – Bożena Urantówka
30-960 Kraków
ul.Sienna 16
tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 16 lub 17
fax +12 421 35 44
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00


Kancelaria 
kierownik – Anna Maćków
30-960 Kraków
ul.Sienna 16
tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 10
fax +12 421 35 44
Przyjmowanie stron od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00


Samodzielne stanowisko ds. osobowych
Edyta Lelek – specjalista
30-960 Kraków
ul.Sienna 16
tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 25
fax +12 421 35 44


Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych
Aldona Warzecha – gł. specjalista
30-960 Kraków
ul.Sienna 16
tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 13
fax +12 421 35 44


Samodzielne stanowisko ds. ewidencji zasobu archiwalnego
Grażyna Spyrka – specjalista
31-044 Kraków
ul.Grodzka 52
tel. +12 433 76 30 wewn. 25


Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. popularyzacji wiedzy o archiwum
dr Barbara Berska -gł. specjalista
31-065 Kraków,
ul. Elizy Orzeszkowej 7
tel. +12 422 58 33

Lilianna Pochwalska – gł. specjalista
30-960 Kraków
ul.Sienna 16
tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 13
fax +12 421 35 44


Samodzielne stanowisko ds. budowy nowej siedziby Archiwum
Paweł Ząbczyński – gł. specjalista
31-044 Kraków
ul. Grodzka 52
tel. +12 422 19 75 wewn. 37


Samodzielne stanowisko ds. inwestycji
Marcin Sieja – gł. specjalista
31-044 Kraków
ul. Grodzka 52
tel. +12 422 19 75 wewn. 31


Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
Renata Chlewicka – st. specjalista
30-960 Kraków
ul.Sienna 16
tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 29
fax +12 421 35 44Inspektor Ochrony Danych IOD
Renata Chlewicka – st. specjalista
30-960 Kraków
ul.Sienna 16
tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 29
fax +12 421 35 44


Koordynator ds. dostępności w Archiwum Narodowym w Krakowie 
Edyta Lelek – specjalista do spraw osobowych 30-960 Kraków
ul.Sienna 16,  pokój 11
tel. +12 422 40 94; +12 421 27 90; +12 421 68 81 wewn. 25

e-mail. elelek@ank.gov.pl